April 20, 2018

Sekretariatet lukket fra den 20. til 30. april

Dansk Førstehjælpsråd er lukket i perioden fra 20. til 30. april 2018 grundet konferencedeltagelse og ferie.

Henvendelser sendt til rådet i denne periode vil først blive behandlet og besvaret efter 30. april.

Drejer henvendelsen sig om kursubeviser henvises til den udstedende organisation eller instruktør.

En liste over kursusbevisudstedende organisationer kan findes her:

January 10, 2018

Forbud mod at filme på ulykkessteder i Sverige

Den 1. januar trådte et nyt forud i kraft i Sverige - fra den dag blev det (næsten) ulovligt at filme på ulykkessteder. Forbuddet er en del af en lov mod ulovlig integritetsindtrængning og svenske ambulancefolk tager imod forbuddet med åbne arme. Det kan komme på tale at straffe hvis film fra ulykkessteder deles og personer på stedet er synlige.
January 4, 2018

Danmarks Idrætsforbund sætter fokus på hjernerystelser

Danmarks Idrætsforbund, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har nedsat en ekspertgruppe der har set på hvad man kan gøre i idrætsforeningerne når hovedskader sker. ’Brems, Bedøm, Beslut’ lyder en anbefalingerne til trænere, spillere og forældre.
 

Dansk Førstehjælpsråd

Dansk Førstehjælpsråd arbejder for at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau for førstehjælpsuddannelserne i Danmark, så flest mulige træder til og yder den rigtige førstehjælp ved sygdom eller ulykker.