September 21, 2020

Ingen ændringer i retningslinjer

Statsministerens pressemøde fredag den 18. september, har givet anledning til at Dansk Førstehjælpsråd endnu en gang har set på sine retningslinjer for afholdelse af kurser. For nuværende mener rådet imidlertid, at både instruktører og kursister er godt dækket ind med de nuværende retningslinjer. Rådet har således ikke fundet anledning til at ændre på disse.

September 15, 2020

Ændringer i kørekortbekendtgørelsen

Kørekortbekendtgørelsen er blevet ændret. Ændringerne betyder, at man nu skal være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis, når man går til køreprøve. For færdselsrelaterede førstehjælpskurser gælder det, at de ikke må være mere end et år - i modsætning til Dansk Førstehjælpsråds normale anbefaling om at man opdaterer sin førstehjælp efter maksimalt 24 måneder.


August 25, 2020

Anbefaling om mundbind på kurserne

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler nu brugen af ansigtsmasker/mundbind på kurserne. Mundbindene skal bruges under de praktiske øvelser, altså når minimumsafstanden på 1 meter ikke kan opretholdes.

Kursisterne skal forsat udføre de praktiske øvelser i faste grupper af tre personer, ligesom der ikke må kompenseres på minimumsafstanden eller arealkravet, blot fordi der er mundbind tilstede.

 

Dansk Førstehjælpsråd

Dansk Førstehjælpsråd arbejder for at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau for førstehjælpsuddannelserne i Danmark, så flest mulige træder til og yder den rigtige førstehjælp ved sygdom eller ulykker.