July 6, 2018

Dansk Råd for Genoplivning og Dansk Førstehjælpsråd indgår samarbejdsaftale

Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning har pr. 5. juli 2018 indgået en samarbejdsaftale, der gør det muligt at udvikle og gennemføre en række fælles aktiviteter og i større omfang nyttiggøre de to råds kompetencer og ekspertise.
"Samarbejdet giver mulighed for at udnytte synergier imellem de to råd mellem i det vigtige arbejde for at forbedre behandling, livskvalitet og overlevelse for personer der rammes af pludselig sygdom eller tilskadekomst i Danmark" siger formand for Dansk Førstehjælpsråd Thomas Egesborg Pedersen.
July 3, 2018

Opdatering af kortet på hjertestarter.dk

TrygFonden har opdateret kortet over hjertestartere på hjertestarter.dk med tre kategorier af hjertestartere:
1) Hjertestarteren er 24/7 tilgængelig uden nogen form for hindringer. Disse hjertestartere præsenteres med en grøn farve på kortet.
2) Hjertestarteren har åbne lukke tider f.eks. i en bank, hos Matas etc. Disse hjertestartere præsenteres med en gul farve på kortet.
3) Hjertestarteren er bag lås og slå dvs. er kun tilgængelig med kode o.l. Disse hjertestartere præsenteres med en rød farve på kortet.
July 3, 2018

Sommerferielukket i Dansk Førstehjælpsråd

Sekretariatet er ferielukket fra onsdag den 10. juli til mandag den 30 juli 2018. Dansk Førstehjælpsråd ønsker alle en god og sikker sommer!
 

Dansk Førstehjælpsråd

Dansk Førstehjælpsråd arbejder for at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau for førstehjælpsuddannelserne i Danmark, så flest mulige træder til og yder den rigtige førstehjælp ved sygdom eller ulykker.