August 11, 2020

Ingen ændringer på kurser

Dansk Førstehjælpsråd følger Corona-situationen tæt på Færøerne, og i de kommuner, der er hårdt ramt, i øjeblikket.

Aktuelt er der dog ikke planer om restriktioner eller yderligere krav i. Rådet henviser således stadig til retningslinjer fra den 8. juni 2020. Disse retningslinjer gælder for alle kurser.

July 21, 2020

Integration til kørekortbooking

Den 6. juli kl. 18 trådte en længe ventet funktion i kraft, nemlig integrationen mellem Dansk Førstehjælpsråds kursusbevissystem og kommunernes borgerservices kørekortbookingsystem.

Det betyder, at når en kørekortelev bestiller en tid i kørekortbookingen, så vil systemet med det samme kunne se, om vedkommende har de nødvendige førstehjælpsuddannelser.
June 8, 2020

Slut med midlertidig deltagerbegrænsning

Grundet den politiske aftale om genåbningen af Danmark, bortfalder den midlertidige begrænsning på 9 kursister fra dags dato.
Der henvises nu blot til Dansk Førstehjælpsråds generelle deltagerantal som er nævnt i uddannelsesplanerne

 

Dansk Førstehjælpsråd

Dansk Førstehjælpsråd arbejder for at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau for førstehjælpsuddannelserne i Danmark, så flest mulige træder til og yder den rigtige førstehjælp ved sygdom eller ulykker.