January 17, 2020

Skiftedag for bevissystemet

Nyt bevissystem klar til brug. Torsdag den 27. februar kll. 15 lukker det hidtidige bevissystem - og mandag den 2. marts tager Dansk Førstehjælpsråd dets nye bevissystem i brug. Det er kulminationen på næsten to års arbejde. De to år er blevet brugt på at finde en uvildig rådgiver, identificere hvilke funktioner i det hidtidige system der var gode og hvilke der skulle gentænkes, skrive en kravsspecifikation, holde et udbud og endelig udviklingsprocessen. Rådet har fået hjælp til processen af repræsentanter for nogle af organisationerne, nemlig Dansk Folkehjælp, Danske Beredskaber, Falck, FSFI og Røde Kors. "Det har været en utrolig spændende og givende proces" fortæller Dansk Førstehjælpsråds formand Thomas Egesborg Pedersen.
January 15, 2020

Lille stigning i antallet af førstehjælpskursister

239.160 kursister fik i 2019 kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd. Tallet er en stigning på næsten 5.000 udstedte kursusbeviser i forhold til året før og det glæder rådets formand, Thomas Egesborg Pedersen. 'Når flere danskere får en førstehjælpsuddannelse er flere i stand til at hjælpe ved sygdom og ulykker. Samtidig er det en stor cadeau til de organisationer der udsteder rådets beviser, at så mange danskere vælger at gennemføre en reel førstehjælpsuddannelse".
January 7, 2020

Ny liste over godkendte førstehjælpsbøger

Dansk Førstehjælpsråd har netop udgivet en liste over godkendte førstehjælpsbøger. Førstehjælpsbøger som bruges på rådets førstehjælpsuddannelser skal være godkendt af rådet. I rådets uddannelsesplaner står der "Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og delkompetencebeskrivelser. Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger."
 

Dansk Førstehjælpsråd

Dansk Førstehjælpsråd arbejder for at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau for førstehjælpsuddannelserne i Danmark, så flest mulige træder til og yder den rigtige førstehjælp ved sygdom eller ulykker.