June 8, 2023

Udsættelse af version 3 af Kursusbevissystemet

Dansk Førstehjælpsråd har i dag holdt et møde med udviklerne af kursusbevissystemet. Under mødet blev det konstateret, at der er enkelte punkter der forsat er uklare.
Vi har derfor valgt, at udsætte lanceringen af version 3. Vi vender tilbage med en ny lanceringsdato så hurtigt som muligt.
June 1, 2023

Version 3 af Kursusbevissystemet går i luften den 12. juni

Version 3 af Kursusbevissystemet går i luften den 12. juni kl. 9. I denne version har vi pillet ved en del ting der skal gøre livet nemmere for organisationerne og underorganisationer, men der er også ting der både kan ses af instruktørerne og som forhåbentlig skulle føre til en forbedret oplevelse.
May 6, 2023

Norsk undersøgelse om kvaliteten af førstehjælp inden ambulancens ankomst

Tilskuere der først ankommer til ulykker med alvorlige skader, rådes til at starte førstehjælp, mens de venter på professionel hjælp. Hvordan er kvaliteten af den førstehjælp som tilfældige på stedet yder? Hvilken effekt har førstehjælp på, hvordan patienten har det? En norsk gruppe forskere har udviklet en model der kan vurdere det.
 

Dansk Førstehjælpsråd

Dansk Førstehjælpsråd arbejder for at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau for førstehjælpsuddannelserne i Danmark, så flest mulige træder til og yder den rigtige førstehjælp ved sygdom eller ulykker.