Hvem er Dansk Førstehjælpsråd

Dansk Førstehjælpsråd arbejder for at øge kendskabet til og færdighederne i førstehjælp. Rådet tager sig af koordinering og planlægning af førstehjælpsuddannelserne i Danmark på et overordnet niveau, samt arbejder for at sikre harmonisering af de tilgængelige lærebogsmaterialer.

Dansk Førstehjælpsråd er et samarbejdsorgan for organisationer m.fl. der har opgaver inden for uddannelse i førstehjælp.

Dansk Førstehjælpsråd består af:

Seneste nyheder

Afgørelse af klagesag

  • december 16th, 2015

Dansk Førstehjælpsråd har på sit møde i december truffet afgørelse i en klagesag.

Nedenfor gengives […]