May 13, 2020

Dansk oversættelse og fortolkning af ERC COVID-19 guidelines

Dansk Råd for Genoplivning har udgivet en dansk oversættelse og fortolkning af European Resuscitation Council's COVID-19 guidelines.

Anbefalingerne er udarbejdet af DRG's bestyrelse og sekretariat. Anbefalingerne tager hensyn til det faktum, at der på nuværende tidspunkt er få smittede i Danmark.
May 11, 2020

Ændringer i afstandskrav – og lempelse for Færøerne

Som en konsekvens af regeringens ændringer i minimumsafstanden i mellem personer, ændrer Dansk Førstehjælpsråd også sin vejledning.

I vejledningen står der nu, at man minimum skal holde 1 meters afstand mod tidligere 2 meter. Der er dog stadig krav om 4 m2 gulvareal pr. kursusdeltager.

For Færøerne sker der en ophævelse af den midlertidige begrænsningen på antallet af kursister.
April 29, 2020

ERC udgiver COVID-19 guidelines

European Resuscitation Council (ERC) har netop udgivet guidelines for hvordan sundhedsfaglige, førstehjælpere og ikke-trænede skal forholde sig i forhold til personer der kan være smittet med corona/COVID-19

I disse guidelines skriver ERC, at hvis personen med hjertestop er mistænkt for at have COVID-19, eller er bekræftet med dette, kan førstehjælperne overveje at placere et håndklæde eller et klud over personens mund og næse før der foretages hjerte-lunge-redning og defibrilleres. Dette skulle kunne reducere spredning af virus under brystkompressionerne.

 

Dansk Førstehjælpsråd

Dansk Førstehjælpsråd arbejder for at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau for førstehjælpsuddannelserne i Danmark, så flest mulige træder til og yder den rigtige førstehjælp ved sygdom eller ulykker.