November 20, 2020

Ophævelse af særlige retningslinjer for Nordjylland

Dansk Førstehjælpsråd har dags dato besluttet, at det fra mandag d. 23. november igen er tilladt at gennemføre kurser i de syv nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

November 7, 2020

Retningslinjer for Nordjylland

Dansk Førstehjælpsråd har dags dato besluttet, at standse gennemførelsen af alle planlagte førstehjælpskurser i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Det forventes derfor, at der så hurtigt som muligt, ikke gennemføres nogen førstehjælpskurser i de nævnte kommuner i regi af Dansk Førstehjælpsråd.
November 6, 2020

Situationen i Nordjylland

Dansk Førstehjælpsråd følger situationen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner. I skrivende stund, fredag den 6. november kl. 12.30, har vi ikke kunne få svar fra myndighederne på, om førstehjælpskurser er omfattet af restriktionerne og i hvilket omfang.
 

Dansk Førstehjælpsråd

Dansk Førstehjælpsråd arbejder for at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau for førstehjælpsuddannelserne i Danmark, så flest mulige træder til og yder den rigtige førstehjælp ved sygdom eller ulykker.