Opdaterede retningslinjer 14. juni 2021

Opdaterede retningslinjer 26. april 2021
April 26, 2021
 
Dansk Førstehjælpsråds arbejdsgruppe har på et møde den 10. juni haft møde om folketingets reviderede retningslinjer.

Arbejdsgruppen blev enige om følgende ændringer for førstehjælpskurserne:

Kravet om mundbind falder helt væk.

Coronapas skal ikke forvises hvis kurset afholdes for elever eller medarbejdere på en uddannelsesinstitution, en skole eller en arbejdsplads - eller hvis kurset afholdes i en forening eller i en aftenskole (folkeoplysning).

I alle andre sammenhænge, skal der forsat vises coronapas.

De gældende retningslinjer findes her.Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til egen organisation.


Dansk Førstehjælpsråd, 10. juni 2021