Dansk Førstehjælpsråd

March 30, 2020

ERC guidelines udsat til 2021

Det Europæiske Genoplivningsråds (ERC) bestyrelse har, fredag den 27. marts, taget den beslutning, at udsætte offentliggørelsen af ERC retningslinjerne indtil 2021.
Retningslinjerne skulle, efter planen, være udkommet i en ny version medio oktober 2020.
”Denne beslutning er hovedsageligt truffet, fordi de fleste af vores kolleger, der i normalt deltager i udarbejdelsen af ERC retningslinjerne, er meget involveret i styringen af COVID-19 krisen. Mange er på frontlinjen med en vital rolle i klinisk pleje af deres patienter” siger professor Jerry Nolan der er formand for Det Europæiske Genoplivningsråd...
March 18, 2020

Information om opdateringskurser

Hvis dit førstehjælpsbevis udløber under COVID-19 epidemien, så bevar roen! Udløbsdatoen på beviset er en anbefaling.
Det betyder, at du godt kan deltage på en opdateringsuddannelse selv om dit bevis er udløbet.
Faktisk skal førstehjælpsinstruktøren ikke tjekke, om du har et gyldigt bevis. Hvis du lever op til de kompetencemål der er fastsat for opdateringsuddannelsen, så får du et bevis for at have gennemført
March 18, 2020

Indblæsninger eller ej i en førstehjælpssituation

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler forsat, at man giver indblæsninger hvis man yder hjerte-lunge-redning til en person. Risikoen for at blive smittet er meget lille, og hos langt de fleste, vil coronavirus (COVID-19) give influenzalignende situationer.

Har man et svækket immunforsvar eller er man ældre, kan sygdommen i sjældne tilfælde blive værre. Hvis man tilhører en sådan gruppe – eller hvis er man bekymret – kan man undlade at give indblæsninger og nøjes med brystkompressioner.
March 16, 2020

Forsat ingen kurser pga. coronavirus (COVID-19)

Dansk Førstehjælpsråd har i dag holdt videomøde om coronasitautionen.
Rådet besluttede at forsætte påbuddet om, at der ikke må afvikles kurser af hensyn til smitterisikoen.


Dansk Førstehjælpsråd, 16. marts 2020
March 11, 2020

Påbud til førstehjælpsinstruktører vedr. Coronavirus (COVID-19)

Dansk Førstehjælpsråd har dags dato besluttet, at standse gennemførelsen af alle planlagte førstehjælpskurser.
Det forventes derfor, at der pr. 12. marts 2020 ikke gennemføres nogen førstehjælpskurser i regi af Dansk Førstehjælpsråd.

Påbuddet om, ikke at afvikle førstehjælpskurser, er gældende indtil videre. Rådet følger situationen meget nøje og vil på mandag den 16. marts revurdere situationen.

Dansk Førstehjælpsråd, 11. marts 2020
February 25, 2020

Nyt kursusbevissystem – alt hvad du skal vide som instruktør!

Den 2. marts kl. 08.00 er der start for Dansk Førstehjælpsråds nye kursusbevissystem. Inden da, er det eksisterende system lukket ned, alle data og alle instruktører er overført. Det eksisterende system lukker torsdag den 27. februar 2020 kl. 15.00. Fra den 27. februar til den 2. marts vil man ikke kunne tilgå systemet – hverken for at oprette kurser, udstede beviser eller for at validere beviser. Hvis du som instruktør har kurser i det tidsrum, skal du opbevare kursisternes data sikkert - indtil du kan logge ind i systemet og udstede beviser. Du kan evt. overveje at benytte dig af KursistIT.
January 17, 2020

Skiftedag for bevissystemet

Nyt bevissystem klar til brug. Torsdag den 27. februar kll. 15 lukker det hidtidige bevissystem - og mandag den 2. marts tager Dansk Førstehjælpsråd dets nye bevissystem i brug. Det er kulminationen på næsten to års arbejde. De to år er blevet brugt på at finde en uvildig rådgiver, identificere hvilke funktioner i det hidtidige system der var gode og hvilke der skulle gentænkes, skrive en kravsspecifikation, holde et udbud og endelig udviklingsprocessen. Rådet har fået hjælp til processen af repræsentanter for nogle af organisationerne, nemlig Dansk Folkehjælp, Danske Beredskaber, Falck, FSFI og Røde Kors. "Det har været en utrolig spændende og givende proces" fortæller Dansk Førstehjælpsråds formand Thomas Egesborg Pedersen.
January 15, 2020

Lille stigning i antallet af førstehjælpskursister

239.160 kursister fik i 2019 kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd. Tallet er en stigning på næsten 5.000 udstedte kursusbeviser i forhold til året før og det glæder rådets formand, Thomas Egesborg Pedersen. 'Når flere danskere får en førstehjælpsuddannelse er flere i stand til at hjælpe ved sygdom og ulykker. Samtidig er det en stor cadeau til de organisationer der udsteder rådets beviser, at så mange danskere vælger at gennemføre en reel førstehjælpsuddannelse".
January 7, 2020

Ny liste over godkendte førstehjælpsbøger

Dansk Førstehjælpsråd har netop udgivet en liste over godkendte førstehjælpsbøger. Førstehjælpsbøger som bruges på rådets førstehjælpsuddannelser skal være godkendt af rådet. I rådets uddannelsesplaner står der "Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og delkompetencebeskrivelser. Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger."