Dansk Førstehjælpsråd

June 8, 2020

Slut med midlertidig deltagerbegrænsning

Grundet den politiske aftale om genåbningen af Danmark, bortfalder den midlertidige begrænsning på 9 kursister fra dags dato.
Der henvises nu blot til Dansk Førstehjælpsråds generelle deltagerantal som er nævnt i uddannelsesplanerne

June 2, 2020

Kursusbeviser slettes efter 3 år

Mange har undret sig over en e-mail i deres indbakke med overskriften "Dit kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd slettes snart"
Er det en mail fra Dansk Førstehjælpsråd - eller er det en udspekuleret form for snyd og bedrag?

Heldigvis kan vi berolige og sige, at det er en mail fra Dansk Førstehjælpsråd!
May 13, 2020

Dansk oversættelse og fortolkning af ERC COVID-19 guidelines

Dansk Råd for Genoplivning har udgivet en dansk oversættelse og fortolkning af European Resuscitation Council's COVID-19 guidelines.

Anbefalingerne er udarbejdet af DRG's bestyrelse og sekretariat. Anbefalingerne tager hensyn til det faktum, at der på nuværende tidspunkt er få smittede i Danmark.
May 11, 2020

Ændringer i afstandskrav – og lempelse for Færøerne

Som en konsekvens af regeringens ændringer i minimumsafstanden i mellem personer, ændrer Dansk Førstehjælpsråd også sin vejledning.

I vejledningen står der nu, at man minimum skal holde 1 meters afstand mod tidligere 2 meter. Der er dog stadig krav om 4 m2 gulvareal pr. kursusdeltager.

For Færøerne sker der en ophævelse af den midlertidige begrænsningen på antallet af kursister.
April 29, 2020

ERC udgiver COVID-19 guidelines

European Resuscitation Council (ERC) har netop udgivet guidelines for hvordan sundhedsfaglige, førstehjælpere og ikke-trænede skal forholde sig i forhold til personer der kan være smittet med corona/COVID-19

I disse guidelines skriver ERC, at hvis personen med hjertestop er mistænkt for at have COVID-19, eller er bekræftet med dette, kan førstehjælperne overveje at placere et håndklæde eller et klud over personens mund og næse før der foretages hjerte-lunge-redning og defibrilleres. Dette skulle kunne reducere spredning af virus under brystkompressionerne.

April 20, 2020

Igen tilladt at holde kurser

Dansk Førstehjælpsråd har på et ekstraordinært møde den 20. april 2020, besluttet at det igen er tilladt at afholde kurser. Der er dog en hel række forholdsregler der skal tages inden og under kurset.

For eksempel må der nu maksimalt være 9 kursister på et hold, dukker skal sprittes af hvis ikke hver kursist har sin egen dukker, kursister skal inddeles i hold af maksimalt 3 kursister der skal øve sammen under hele kurset og alle materialer skal sprittes af mellem hver kursist.

April 17, 2020

Dansk Førstehjælpsråd diskuterer en mulig lempelse af påbud

Dansk Førstehjælpsråd mødes virtuelt mandag den 20. april og diskuterer en mulighed for lempelse af det hidtil gældende påbud om ikke at afholde førstehjælpskurser.

Det er endnu uklart om der kan afholdes kurser og hvilke kurser der kan afvikles.

Rådet vil informere her og på dets Facebookside når der er truffet en afgørelse..

April 7, 2020

Påbud lempes i Grønland

Siden 12. marts har det ikke været tilladt at afholde førstehjælpskurser i regi af Dansk Førstehjælpsråd i Danmark. Den 16. marts blev Grønland også omfattet af påbuddet, da der blev konstateret en Corona-smittet der.

Situationen i Grønland er nu den, at der kun er smittede i Nuuk. Alle rejser mellem byerne er indstillet og der er indført særlige retningslinjer for Nuuk. I det øvrige Grønland må der ikke afholdes arrangementer med mere end 100 deltagere.

Det er på den baggrund, at Dansk Førstehjælpsråd nu åbner for, at der kan afholdes kurser i Grønland - udenfor Nuuk.
March 30, 2020

ERC guidelines udsat til 2021

Det Europæiske Genoplivningsråds (ERC) bestyrelse har, fredag den 27. marts, taget den beslutning, at udsætte offentliggørelsen af ERC retningslinjerne indtil 2021.
Retningslinjerne skulle, efter planen, være udkommet i en ny version medio oktober 2020.
”Denne beslutning er hovedsageligt truffet, fordi de fleste af vores kolleger, der i normalt deltager i udarbejdelsen af ERC retningslinjerne, er meget involveret i styringen af COVID-19 krisen. Mange er på frontlinjen med en vital rolle i klinisk pleje af deres patienter” siger professor Jerry Nolan der er formand for Det Europæiske Genoplivningsråd...