Dansk Førstehjælpsråd

January 17, 2020

Skiftedag for bevissystemet

Nyt bevissystem klar til brug. Torsdag den 27. februar kll. 15 lukker det hidtidige bevissystem - og mandag den 2. marts tager Dansk Førstehjælpsråd dets nye bevissystem i brug. Det er kulminationen på næsten to års arbejde. De to år er blevet brugt på at finde en uvildig rådgiver, identificere hvilke funktioner i det hidtidige system der var gode og hvilke der skulle gentænkes, skrive en kravsspecifikation, holde et udbud og endelig udviklingsprocessen. Rådet har fået hjælp til processen af repræsentanter for nogle af organisationerne, nemlig Dansk Folkehjælp, Danske Beredskaber, Falck, FSFI og Røde Kors. "Det har været en utrolig spændende og givende proces" fortæller Dansk Førstehjælpsråds formand Thomas Egesborg Pedersen.
January 15, 2020

Lille stigning i antallet af førstehjælpskursister

239.160 kursister fik i 2019 kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd. Tallet er en stigning på næsten 5.000 udstedte kursusbeviser i forhold til året før og det glæder rådets formand, Thomas Egesborg Pedersen. 'Når flere danskere får en førstehjælpsuddannelse er flere i stand til at hjælpe ved sygdom og ulykker. Samtidig er det en stor cadeau til de organisationer der udsteder rådets beviser, at så mange danskere vælger at gennemføre en reel førstehjælpsuddannelse".
January 7, 2020

Ny liste over godkendte førstehjælpsbøger

Dansk Førstehjælpsråd har netop udgivet en liste over godkendte førstehjælpsbøger. Førstehjælpsbøger som bruges på rådets førstehjælpsuddannelser skal være godkendt af rådet. I rådets uddannelsesplaner står der "Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og delkompetencebeskrivelser. Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger."
December 18, 2019

Virksomhed skaber bryster til HLR-dukker – for at mindske kønsforskel i HLR

Womanikin-vesten forsøger at gøre lægmand mere komfortabel med at udføre HLR på kvinder En universel vest med silicumbryster, der passer til alle HLR-dukker, skal nu forsøge at uddanne lægmand bedre og skabe opmærksomhed omkring kønsforskelle i førstehjælpen.
December 15, 2019

Julelukket i sekretariatet

Dansk Førstehjælpsråds sekretariat holder julelukket fra 20. december 2019 til 7. januar 2020.
December 1, 2019

Ny kampagne fra Børne- og Undervisningsministeriet

Ny kampagne fra Børne- og Undervisningsministeriet sætter fokus på personalet i dagtilbudenes førstehjælpskompetencer. Dansk Førstehjælpsråd har bidraget til kampagnen.
October 25, 2019

Nyt afsnit af Førstehjælp Deluxe

Førstehjælp Deluxe er i luften med et nyt afsnit om Dansk Førstehjælpsråds seminar om blødningsstandsning. Førstehjælp Deluxe er en podcast om førstehjælps og førstehjælpsundervisning - og er relevant for alle instruktørerer. Bag den står to erfarne herrer fra Forsvarets Sanitetskommando.
July 11, 2019

Dansk Førstehjælpsråd indgår aftale med Ditmer A/S

Dansk Førstehjælpsråd har for nylig underskrevet en aftale med Ditmer A/S om udvikling og levering af et nyt bevissystem. Det er den foreløbige kulmination på et langt forløb at kontrakten underskrives. Inden har der været udarbejdet en kravsspecifikation i samarbejde med et eksternt konsulentfirma, som har været sendt til en række interesserede aktører.
July 8, 2019

Nyt materiale fra Rådet for Sikker Trafik

Rådet for Sikker Trafik har, i samarbejde med Dansk Førstehjælpsråd, udsendt nyt materiale til de færdselsrelaterede kurser. Som noget nyt er der nu også materialer til knallertkurserne.