Dansk Førstehjælpsråd

September 21, 2020

Ingen ændringer i retningslinjer

Statsministerens pressemøde fredag den 18. september, har givet anledning til at Dansk Førstehjælpsråd endnu en gang har set på sine retningslinjer for afholdelse af kurser. For nuværende mener rådet imidlertid, at både instruktører og kursister er godt dækket ind med de nuværende retningslinjer. Rådet har således ikke fundet anledning til at ændre på disse.

September 15, 2020

Ændringer i kørekortbekendtgørelsen

Kørekortbekendtgørelsen er blevet ændret. Ændringerne betyder, at man nu skal være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis, når man går til køreprøve. For færdselsrelaterede førstehjælpskurser gælder det, at de ikke må være mere end et år - i modsætning til Dansk Førstehjælpsråds normale anbefaling om at man opdaterer sin førstehjælp efter maksimalt 24 måneder.


August 25, 2020

Anbefaling om mundbind på kurserne

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler nu brugen af ansigtsmasker/mundbind på kurserne. Mundbindene skal bruges under de praktiske øvelser, altså når minimumsafstanden på 1 meter ikke kan opretholdes.

Kursisterne skal forsat udføre de praktiske øvelser i faste grupper af tre personer, ligesom der ikke må kompenseres på minimumsafstanden eller arealkravet, blot fordi der er mundbind tilstede.

August 24, 2020

Ny funktion i bevissystemet

Der er kommet en ny funktion i bevissystemet, nemlig muligheden for at gensende aktiveringslinket. Når kursister får et kursusbevis, oprettes der samtidig en profil i Dansk Førstehjælpsråds kursusbevissystem. For at man kan se beviset, så skal profilen aktiveres.
Desværre er er det ikke alle kursister der får denne mail. For nogen sletter deres mailsystem to mail afsendt fra samme afsender samtidig og for andre sletter de mailen inden de får læst den.
August 14, 2020

Sommerlukket i Dansk Førstehjælpsråd

Sekretariatet er lukket fra og med mandag den 17. august til og med fredag den 21. august 2020.


Lukningen skyldes kursus, mødeaktivitet og ferie. Vi henviser til medlems- og samarbejdsorganisationerne.

August 11, 2020

Ingen ændringer på kurser

Dansk Førstehjælpsråd følger Corona-situationen tæt på Færøerne, og i de kommuner, der er hårdt ramt, i øjeblikket.

Aktuelt er der dog ikke planer om restriktioner eller yderligere krav i. Rådet henviser således stadig til retningslinjer fra den 8. juni 2020. Disse retningslinjer gælder for alle kurser.

July 21, 2020

Integration til kørekortbooking

Den 6. juli kl. 18 trådte en længe ventet funktion i kraft, nemlig integrationen mellem Dansk Førstehjælpsråds kursusbevissystem og kommunernes borgerservices kørekortbookingsystem.

Det betyder, at når en kørekortelev bestiller en tid i kørekortbookingen, så vil systemet med det samme kunne se, om vedkommende har de nødvendige førstehjælpsuddannelser.
June 8, 2020

Slut med midlertidig deltagerbegrænsning

Grundet den politiske aftale om genåbningen af Danmark, bortfalder den midlertidige begrænsning på 9 kursister fra dags dato.
Der henvises nu blot til Dansk Førstehjælpsråds generelle deltagerantal som er nævnt i uddannelsesplanerne

June 2, 2020

Kursusbeviser slettes efter 3 år

Mange har undret sig over en e-mail i deres indbakke med overskriften "Dit kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd slettes snart"
Er det en mail fra Dansk Førstehjælpsråd - eller er det en udspekuleret form for snyd og bedrag?

Heldigvis kan vi berolige og sige, at det er en mail fra Dansk Førstehjælpsråd!