Dansk Førstehjælpsråd

July 3, 2018

Sommerferielukket i Dansk Førstehjælpsråd

Sekretariatet er ferielukket fra onsdag den 10. juli til mandag den 30 juli 2018. Dansk Førstehjælpsråd ønsker alle en god og sikker sommer!
June 27, 2018

Frivillige førstehjælpere kaldes nu ud i Region Sjælland og Syddanmark

Frivillige førstehjælpere tilkaldes til hjertestop.


SIden fredag den 25. juni har Region Sjælland og Region Syddanmark tilkaldt frivillige førstehjælpere ved mistanke om hjertestop, bevidstløshed hvor den sundhedsfaglige visitator er i tvivl om der er vejrtrækning, fremmedlegemer i luftvejene, anafylaktisk shock og hævelser i luftvejene.
May 25, 2018

Vigtig information til førstehjælpsinstruktører tilknyttet Beredskabsforbundets Uddannelsescenter!

Vigtig information til førstehjælpsinstruktører tilknyttet Beredskabsforbundets Uddannelsescenter! Da Beredskabsforbundets Uddannelsescenter fredag den 25. maj 2018 har indgivet konkursbegæring, har Dansk Førstehjælpsråd deaktiveret instruktørernes adgang til at udstede rådets kursusbeviser i regi af Beredskabsforbundets Uddannelsescenter.
January 10, 2018

Forbud mod at filme på ulykkessteder i Sverige

Den 1. januar trådte et nyt forud i kraft i Sverige - fra den dag blev det (næsten) ulovligt at filme på ulykkessteder. Forbuddet er en del af en lov mod ulovlig integritetsindtrængning og svenske ambulancefolk tager imod forbuddet med åbne arme. Det kan komme på tale at straffe hvis film fra ulykkessteder deles og personer på stedet er synlige.
January 4, 2018

Danmarks Idrætsforbund sætter fokus på hjernerystelser

Danmarks Idrætsforbund, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har nedsat en ekspertgruppe der har set på hvad man kan gøre i idrætsforeningerne når hovedskader sker. ’Brems, Bedøm, Beslut’ lyder en anbefalingerne til trænere, spillere og forældre.
January 2, 2018

Gratis førstehjælpskurser til danske ro-og kajakklubber

En donation fra Trygfonden til Dansk Kano og Kajakforbund og Dansk Forening for Rosport har gjort det muligt for de to forbund at afvikle i alt 50 af Dansk Førstehjælpsråds funktionsuddannelse ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” (8 timer) i 2018 og 2019.
December 13, 2017

Julelukket i Dansk Førstehjælpsråds sekretariat

Dansk Førstehjælpsråds sekretariat holder lukket i perioden 22. december 2017 - 7. januar 2018. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
October 10, 2017

Droner kommer med hjertestarteren

Ambulance-droner, der kan flyve ud til borgere med en hjertestarter er på vej i Nordfyns Kommune som det første sted i Danmark. . Når alarmcentralen får et opkald om et hjertestop i Nordfyns Kommune, vil denne sende lokationen til en drone med hjertestarter. Dronen vil så flyve i en lige strækning ud til nogle opsamlingspunkter, hvor der vil stå en frivillig hjertestarter-kyndig, som kan transportere hjertestarteren videre til personen med hjertestop.
September 26, 2017

FUN-netværksdag 2017

Igen i år indbyder Laerdal og Dansk Førstehjælpsråd til FUN-netværksdag. FUN står for First aid instructor User Network og dagen er en temadag hvor der sættes fokus på undervisning i genoplivning og hvor førstehjælpsinstruktører kan få mere viden om den nyeste forskning indenfor genoplivning, få inspiration til deres undervisning i genoplivning og naturligvis netværke med andre instruktører.