Dansk Førstehjælpsråd

January 10, 2018

Forbud mod at filme på ulykkessteder i Sverige

Den 1. januar trådte et nyt forud i kraft i Sverige - fra den dag blev det (næsten) ulovligt at filme på ulykkessteder. Forbuddet er en del af en lov mod ulovlig integritetsindtrængning og svenske ambulancefolk tager imod forbuddet med åbne arme. Det kan komme på tale at straffe hvis film fra ulykkessteder deles og personer på stedet er synlige.
January 4, 2018

Danmarks Idrætsforbund sætter fokus på hjernerystelser

Danmarks Idrætsforbund, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har nedsat en ekspertgruppe der har set på hvad man kan gøre i idrætsforeningerne når hovedskader sker. ’Brems, Bedøm, Beslut’ lyder en anbefalingerne til trænere, spillere og forældre.
January 2, 2018

Gratis førstehjælpskurser til danske ro-og kajakklubber

En donation fra Trygfonden til Dansk Kano og Kajakforbund og Dansk Forening for Rosport har gjort det muligt for de to forbund at afvikle i alt 50 af Dansk Førstehjælpsråds funktionsuddannelse ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” (8 timer) i 2018 og 2019.
December 13, 2017

Julelukket i Dansk Førstehjælpsråds sekretariat

Dansk Førstehjælpsråds sekretariat holder lukket i perioden 22. december 2017 - 7. januar 2018. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
October 10, 2017

Droner kommer med hjertestarteren

Ambulance-droner, der kan flyve ud til borgere med en hjertestarter er på vej i Nordfyns Kommune som det første sted i Danmark. . Når alarmcentralen får et opkald om et hjertestop i Nordfyns Kommune, vil denne sende lokationen til en drone med hjertestarter. Dronen vil så flyve i en lige strækning ud til nogle opsamlingspunkter, hvor der vil stå en frivillig hjertestarter-kyndig, som kan transportere hjertestarteren videre til personen med hjertestop.
September 26, 2017

FUN-netværksdag 2017

Igen i år indbyder Laerdal og Dansk Førstehjælpsråd til FUN-netværksdag. FUN står for First aid instructor User Network og dagen er en temadag hvor der sættes fokus på undervisning i genoplivning og hvor førstehjælpsinstruktører kan få mere viden om den nyeste forskning indenfor genoplivning, få inspiration til deres undervisning i genoplivning og naturligvis netværke med andre instruktører.
June 7, 2017

Ny nordisk kongres for førstehjælpsinstruktører

Der er både hjerte-lunge-redning, ulykker og pædagogik på programmet, når 1.000 førstehjælpsinstruktører fra Norden samles i København til næste år. Det sker, når kongressen Nordic First Aid afholdes på Tivoli Hotel & Congress Center i marts 2018.
May 17, 2017

Selfies og killfies – en ny risiko for død og tilskadekomst

Ifølge en amerikansk/indisk forskningsrapport, blev 127 personer dræbt mens de tog selfies i perioden fra 2014 og til september 2016. Fænomenet har givet anledning til et nyt ord; killfie.
April 20, 2017

Ny førstehjælpsuddannelse for mindre fartøjer og i søsport

Dansk Førstehjælpsråd har netop afsluttet en proces med at udarbejde en førstehjælpsuddannelse for personer ombord på mindre fartøjer og i søsport. Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med Søfartsstyrelsen og vil indgå i fremtidige bekendtgørelser på området.