Dansk Førstehjælpsråd

July 6, 2018

Dansk Råd for Genoplivning og Dansk Førstehjælpsråd indgår samarbejdsaftale

Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning har pr. 5. juli 2018 indgået en samarbejdsaftale, der gør det muligt at udvikle og gennemføre en række fælles aktiviteter og i større omfang nyttiggøre de to råds kompetencer og ekspertise.
"Samarbejdet giver mulighed for at udnytte synergier imellem de to råd mellem i det vigtige arbejde for at forbedre behandling, livskvalitet og overlevelse for personer der rammes af pludselig sygdom eller tilskadekomst i Danmark" siger formand for Dansk Førstehjælpsråd Thomas Egesborg Pedersen.
July 3, 2018

Opdatering af kortet på hjertestarter.dk

TrygFonden har opdateret kortet over hjertestartere på hjertestarter.dk med tre kategorier af hjertestartere:
1) Hjertestarteren er 24/7 tilgængelig uden nogen form for hindringer. Disse hjertestartere præsenteres med en grøn farve på kortet.
2) Hjertestarteren har åbne lukke tider f.eks. i en bank, hos Matas etc. Disse hjertestartere præsenteres med en gul farve på kortet.
3) Hjertestarteren er bag lås og slå dvs. er kun tilgængelig med kode o.l. Disse hjertestartere præsenteres med en rød farve på kortet.
July 3, 2018

Sommerferielukket i Dansk Førstehjælpsråd

Sekretariatet er ferielukket fra onsdag den 10. juli til mandag den 30 juli 2018. Dansk Førstehjælpsråd ønsker alle en god og sikker sommer!
June 27, 2018

Frivillige førstehjælpere kaldes nu ud i Region Sjælland og Syddanmark

Frivillige førstehjælpere tilkaldes til hjertestop.


SIden fredag den 25. juni har Region Sjælland og Region Syddanmark tilkaldt frivillige førstehjælpere ved mistanke om hjertestop, bevidstløshed hvor den sundhedsfaglige visitator er i tvivl om der er vejrtrækning, fremmedlegemer i luftvejene, anafylaktisk shock og hævelser i luftvejene.
May 25, 2018

Vigtig information til førstehjælpsinstruktører tilknyttet Beredskabsforbundets Uddannelsescenter!

Vigtig information til førstehjælpsinstruktører tilknyttet Beredskabsforbundets Uddannelsescenter! Da Beredskabsforbundets Uddannelsescenter fredag den 25. maj 2018 har indgivet konkursbegæring, har Dansk Førstehjælpsråd deaktiveret instruktørernes adgang til at udstede rådets kursusbeviser i regi af Beredskabsforbundets Uddannelsescenter.
January 10, 2018

Forbud mod at filme på ulykkessteder i Sverige

Den 1. januar trådte et nyt forud i kraft i Sverige - fra den dag blev det (næsten) ulovligt at filme på ulykkessteder. Forbuddet er en del af en lov mod ulovlig integritetsindtrængning og svenske ambulancefolk tager imod forbuddet med åbne arme. Det kan komme på tale at straffe hvis film fra ulykkessteder deles og personer på stedet er synlige.
January 4, 2018

Danmarks Idrætsforbund sætter fokus på hjernerystelser

Danmarks Idrætsforbund, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har nedsat en ekspertgruppe der har set på hvad man kan gøre i idrætsforeningerne når hovedskader sker. ’Brems, Bedøm, Beslut’ lyder en anbefalingerne til trænere, spillere og forældre.
January 2, 2018

Gratis førstehjælpskurser til danske ro-og kajakklubber

En donation fra Trygfonden til Dansk Kano og Kajakforbund og Dansk Forening for Rosport har gjort det muligt for de to forbund at afvikle i alt 50 af Dansk Førstehjælpsråds funktionsuddannelse ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” (8 timer) i 2018 og 2019.
December 13, 2017

Julelukket i Dansk Førstehjælpsråds sekretariat

Dansk Førstehjælpsråds sekretariat holder lukket i perioden 22. december 2017 - 7. januar 2018. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår