Dansk Førstehjælpsråd

November 20, 2020

Ophævelse af særlige retningslinjer for Nordjylland

Dansk Førstehjælpsråd har dags dato besluttet, at det fra mandag d. 23. november igen er tilladt at gennemføre kurser i de syv nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

November 7, 2020

Retningslinjer for Nordjylland

Dansk Førstehjælpsråd har dags dato besluttet, at standse gennemførelsen af alle planlagte førstehjælpskurser i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Det forventes derfor, at der så hurtigt som muligt, ikke gennemføres nogen førstehjælpskurser i de nævnte kommuner i regi af Dansk Førstehjælpsråd.
November 6, 2020

Situationen i Nordjylland

Dansk Førstehjælpsråd følger situationen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner. I skrivende stund, fredag den 6. november kl. 12.30, har vi ikke kunne få svar fra myndighederne på, om førstehjælpskurser er omfattet af restriktionerne og i hvilket omfang.
October 26, 2020

Nye retningslinjer pr. 26. oktober


Dansk Førstehjælpsråd har netop revideret sine retningslinjer for afholdelse af førstehjælpskurser. Der henvises til Dansk Førstehjælpsråds generelle retningslinjer for antal kursister.
Instruktørerne skal være opmærksomme på, at gruppen ikke udgør en gruppe, hvor forsamlingsforbuddet overtrædes, f.eks. foreninger.

October 5, 2020

Reviderede uddannelsesplaner

Dansk Førstehjælpsråd har netop udgivet en revideret udgave af sine uddannelsesplaner. Det er rådets uddannelsesudvalg der tæller repræsentanter fra alle medlemsorganisationer samt FSFI der har arbejdet med at revidere planerne.
Planerne har fået et nyt layout som erstatter det hidtidige der har tjent planerne siden 2015, men det er ikke den eneste nyhed...

September 25, 2020

Slut med 112-app’en fra nytår

112-appen udfases og lukker med virkning fra den 31. december 2020, det skriver Center for Beredskabskommunikation i en meddelese som er blevet udsendt til bl.a. Dansk Førstehjælpsråd.

Udfasningen skyldes, at 112-appen er blevet overhalet af den nye teknologi AML (Advanced Mobile Location).
September 21, 2020

Ingen ændringer i retningslinjer

Statsministerens pressemøde fredag den 18. september, har givet anledning til at Dansk Førstehjælpsråd endnu en gang har set på sine retningslinjer for afholdelse af kurser. For nuværende mener rådet imidlertid, at både instruktører og kursister er godt dækket ind med de nuværende retningslinjer. Rådet har således ikke fundet anledning til at ændre på disse.

September 15, 2020

Ændringer i kørekortbekendtgørelsen

Kørekortbekendtgørelsen er blevet ændret. Ændringerne betyder, at man nu skal være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis, når man går til køreprøve. For færdselsrelaterede førstehjælpskurser gælder det, at de ikke må være mere end et år - i modsætning til Dansk Førstehjælpsråds normale anbefaling om at man opdaterer sin førstehjælp efter maksimalt 24 måneder.


August 25, 2020

Anbefaling om mundbind på kurserne

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler nu brugen af ansigtsmasker/mundbind på kurserne. Mundbindene skal bruges under de praktiske øvelser, altså når minimumsafstanden på 1 meter ikke kan opretholdes.

Kursisterne skal forsat udføre de praktiske øvelser i faste grupper af tre personer, ligesom der ikke må kompenseres på minimumsafstanden eller arealkravet, blot fordi der er mundbind tilstede.