News

October 16, 2018

Region Midtjylland lancerer hjerteløberordning

Region Midtjylland har, på baggrund af gode erfaringer med TrygFonden Hjerteløber i Region Hovedstaden, indgået et samarbejde med TrygFonden om at udrulle hjerteløberprojektet i regionen. Samarbejdet betyder, at regionens akutberedskab ud over ambulance, akutlægebil, akutlægehelikopter m.m. nu også kan sende frivillige hjerteløbere af sted, når der bliver ringet 1-1-2 om hjertestop.
October 12, 2018

Nyt IT-program til brug på førstehjælpskurser

Dansk Førstehjælpsråd har investeret i et dansk udviklet program som skal hjælpe førstehjælpsinstruktørerne ude på kurserne. Programmet løser problematikken der opstår når kursisterne skal indtaste deres oplysninger i kursusbevissystemet og der der er en risiko for at de kan se hinanden personoplysninger.
September 18, 2018

Samarbejdsaftale med Region Sjælland

Dansk Førstehjælpsråd har indgået samarbejdsaftale med Region Sjælland om gennemførelse af rådets førstehjælpsuddannelser.
September 3, 2018

Ændring af valider-funktion på kursusbevis-side

Ændring af valider-funktionen på www.kursusbevis.førstehjælpsråd.dk.
For at imødekomme krav fra Persondataforordningen er der sket ændringer i muligheden for at validere og fremsøge kursusbeviser på Dansk Førstehjælpsråds kursusbevisadministrationsside: www.kursusbevis.førstehjælpsråd.dk
July 6, 2018

Dansk Råd for Genoplivning og Dansk Førstehjælpsråd indgår samarbejdsaftale

Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning har pr. 5. juli 2018 indgået en samarbejdsaftale, der gør det muligt at udvikle og gennemføre en række fælles aktiviteter og i større omfang nyttiggøre de to råds kompetencer og ekspertise.
"Samarbejdet giver mulighed for at udnytte synergier imellem de to råd mellem i det vigtige arbejde for at forbedre behandling, livskvalitet og overlevelse for personer der rammes af pludselig sygdom eller tilskadekomst i Danmark" siger formand for Dansk Førstehjælpsråd Thomas Egesborg Pedersen.
July 3, 2018

Opdatering af kortet på hjertestarter.dk

TrygFonden har opdateret kortet over hjertestartere på hjertestarter.dk med tre kategorier af hjertestartere:
1) Hjertestarteren er 24/7 tilgængelig uden nogen form for hindringer. Disse hjertestartere præsenteres med en grøn farve på kortet.
2) Hjertestarteren har åbne lukke tider f.eks. i en bank, hos Matas etc. Disse hjertestartere præsenteres med en gul farve på kortet.
3) Hjertestarteren er bag lås og slå dvs. er kun tilgængelig med kode o.l. Disse hjertestartere præsenteres med en rød farve på kortet.
July 3, 2018

Sommerferielukket i Dansk Førstehjælpsråd

Sekretariatet er ferielukket fra onsdag den 10. juli til mandag den 30 juli 2018. Dansk Førstehjælpsråd ønsker alle en god og sikker sommer!
June 27, 2018

Frivillige førstehjælpere kaldes nu ud i Region Sjælland og Syddanmark

Frivillige førstehjælpere tilkaldes til hjertestop.


SIden fredag den 25. juni har Region Sjælland og Region Syddanmark tilkaldt frivillige førstehjælpere ved mistanke om hjertestop, bevidstløshed hvor den sundhedsfaglige visitator er i tvivl om der er vejrtrækning, fremmedlegemer i luftvejene, anafylaktisk shock og hævelser i luftvejene.
May 25, 2018

Vigtig information til førstehjælpsinstruktører tilknyttet Beredskabsforbundets Uddannelsescenter!

Vigtig information til førstehjælpsinstruktører tilknyttet Beredskabsforbundets Uddannelsescenter! Da Beredskabsforbundets Uddannelsescenter fredag den 25. maj 2018 har indgivet konkursbegæring, har Dansk Førstehjælpsråd deaktiveret instruktørernes adgang til at udstede rådets kursusbeviser i regi af Beredskabsforbundets Uddannelsescenter.