Funktionsuddannelser

Funktionsuddannelserne er Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger til samlede kursusforløb for særlige fag- eller målgrupper Funktionsuddannelserne består af basisuddannelser, relevante tilvalgsuddannelser og i enkelte tilfælde særtillæg.
COLOURBOX1184502-e1408443805741-1024x696

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen
Varighed 480 minutter.
COLOURBOX5526671-e1408444336770

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Funktionsuddannelsen Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.
Varighed 480 minutter.
Different trades

Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne

Funktionsuddannelsen Førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi.
Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker og indeholder desuden brancherelateret førstehjælp og forebyggelse
Mechanic inspecting vehicle

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp

Funktionsuddannelsen Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp afvikles på de erhvervsuddannelser i EUD-regi hvor eleven skal erhverve kørekort som led i erhvervsuddannelsen. Uddannelsen er kompetencegivende jf. Kørekortbekendtgørelsen
Kayak

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Funktionsuddannelsen Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.
Varighed 480 minutter.
Plainclothes Police, Officer, Security guard watching people walking at street.

Førstehjælpere med særligt ansvar

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.
Varighed 720 minutter.
JEU

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn samt give relevant førstehjælp ved tilskadekomst, forgiftninger og sygdomstilfælde der medfører ændringer i bevidsthed eller vejrtrækningsbesvær
Varighed 420 minutter.
Foerstehjaelp_Forbindskasse1

Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne

Funktionsuddannelsen Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi. Uddannelsen repeterer tidligere indlærte førstehjælpskompetencer.
Medborger-1024x699

Medborgerførstehjælp

Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.
Varighed 420 minutter.
COLOURBOX27912088-1

Førstehjælp for erhvervschauffører

Funktionsuddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer i og omkring trafik samt i situationer som kan opstå i forbindelse med transport, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med andre relevante metoder. Varighed 180 minutter