Godkendte førstehjælpsbøger

Godkendelse af førstehjælpsbøger
For at en førstehjælpsbog må bruges på en af Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser, skal bogen være godkendt af rådet.
I rådets uddannelsesplaner hedder det: "Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og delkompetencebeskrivelser. Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger."

Nedenstående bøger er alle godkendt af Dansk Førstehjælpsråd til brug på dets uddannelser:
Godkendte førstehjælpsbøger
Dansk Folkehjælp
Førstehjælp for alle – april 2019

Falck
Falck førstehjælp – november 2017

Falck Færdselsrelateret førstehjælpshæfte – 2017

Falck Førstehjælp ved hjertestop – august 2019

First Aid-Red Liv
Lær genoplivning med AED (hjertestarter) - 2017

Forsvaret
Førstehjælpens ABC – januar 2018

Helpan
Lær Førstehjælp til voksne og børn – 2018

Lær Færdselsrelateret Førstehjælp – maj 2019

Lær Førstehjælp for voksne med ansvar for børn – 2019

Lær Førstehjælp ved hjertestop – 2019

Medidyne
Lær førstehjælp – august 2019

Tur Forlag
Håndbogen i førstehjælp - januar 2020

Håndbogen i færdselsrelateret førstehjælp - Bil, mc, traktor og unge knallertførere - maj 2020

Reyði Krossur Føroya
Fyrstahjálp – 2021

Røde Kors
Førstehjælp – 2019

Midlertidigt godkendte førstehjælpsbøger


Der er i øjeblikket ingen midlertidigt godkendte førstehjælpsbøger

Listen er revideret den 03. juni 2020

Link til Dansk Førstehjælpsråds Retningslinjer for anbefaling af førstehjælpsbøger