Nyheder

August 5, 2021

Opdaterede retningslinjer 05. august 2021

Dansk Førstehjælpsråd har den 5. august revideret dets retningslinjer.
Arealkravet er nu sænket til 2 m2 pr. kursist. Der skal fortsat holdes 1 meters afstand mellem kursisterne.
June 23, 2021

Førstehjælp øger overlevelsen for hjertestop i forbindelse med sport

Hjertestop i forbindelse med sport har en markant bedre overlevelse sammenlignet med hjertestop der ikke er relateret til sport.
June 10, 2021

Opdaterede retningslinjer 14. juni 2021

Dansk Førstehjælpsråds arbejdsgruppe har på et møde den 10. juni haft møde om folketingets reviderede retningslinjer.
Arbejdsgruppen blev enige om følgende ændringer for førstehjælpskurserne...