Nyheder

July 21, 2020

Integration til kørekortbooking

Den 6. juli kl. 18 trådte en længe ventet funktion i kraft, nemlig integrationen mellem Dansk Førstehjælpsråds kursusbevissystem og kommunernes borgerservices kørekortbookingsystem.

Det betyder, at når en kørekortelev bestiller en tid i kørekortbookingen, så vil systemet med det samme kunne se, om vedkommende har de nødvendige førstehjælpsuddannelser.
June 8, 2020

Slut med midlertidig deltagerbegrænsning

Grundet den politiske aftale om genåbningen af Danmark, bortfalder den midlertidige begrænsning på 9 kursister fra dags dato.
Der henvises nu blot til Dansk Førstehjælpsråds generelle deltagerantal som er nævnt i uddannelsesplanerne

June 2, 2020

Kursusbeviser slettes efter 3 år

Mange har undret sig over en e-mail i deres indbakke med overskriften "Dit kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd slettes snart"
Er det en mail fra Dansk Førstehjælpsråd - eller er det en udspekuleret form for snyd og bedrag?

Heldigvis kan vi berolige og sige, at det er en mail fra Dansk Førstehjælpsråd!