COVID-19

December 7, 2020

Retningslinjer for kurser i de 38 kommuner

Dansk Førstehjælpsråds arbejdsgruppe for Corona/COVID-19-retningslinjer har holdt videomøde om situationen i de 38 kommuner.
December 4, 2020

Revision af DFR’s retningslinjer for kurser

Dansk Førstehjælpsråd har på sit møde den 3. december vedtaget en revideret udgave af sine retningslinjer for afvikling af kurser i disse Corona-tider.

En tidligere anbefaling om at desinficere handsker er skrevet ud og der er nu kommet en anbefaling om at lufte ud ofte.
November 20, 2020

Ophævelse af særlige retningslinjer for Nordjylland

Dansk Førstehjælpsråd har dags dato besluttet, at det fra mandag d. 23. november igen er tilladt at gennemføre kurser i de syv nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

November 7, 2020

Retningslinjer for Nordjylland

Dansk Førstehjælpsråd har dags dato besluttet, at standse gennemførelsen af alle planlagte førstehjælpskurser i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Det forventes derfor, at der så hurtigt som muligt, ikke gennemføres nogen førstehjælpskurser i de nævnte kommuner i regi af Dansk Førstehjælpsråd.
November 6, 2020

Situationen i Nordjylland

Dansk Førstehjælpsråd følger situationen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner. I skrivende stund, fredag den 6. november kl. 12.30, har vi ikke kunne få svar fra myndighederne på, om førstehjælpskurser er omfattet af restriktionerne og i hvilket omfang.
October 26, 2020

Nye retningslinjer pr. 26. oktober


Dansk Førstehjælpsråd har netop revideret sine retningslinjer for afholdelse af førstehjælpskurser. Der henvises til Dansk Førstehjælpsråds generelle retningslinjer for antal kursister.
Instruktørerne skal være opmærksomme på, at gruppen ikke udgør en gruppe, hvor forsamlingsforbuddet overtrædes, f.eks. foreninger.