Tilvalgsuddannelser

Tilvalgsuddannelser er førstehjælpsuddannelser der omhandler specifikke førstehjælpsemner. Deltagelse på en tilvalgsuddannelse kræver som udgangspunkt at en eller flere basisuddannelser er gennemført
COLOURBOX1184502-e1408443805741-1024x696

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.
Varighed 240 minutter.
COLOURBOX5526671-e1408444336770

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.
Varighed 240 minutter.
first aid

Førstehjælp ved Blødninger

Førstehjælp ved Blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock/kredsløbssvigt som følge af blødninger
Varighed 90 minutter.
Bear with bandage after an accident

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren i stand til at forbygge skader og ulykker med børn og yde relevant førstehjælp ved skader og pludselig sygdom hos børn.
Bemærk, uddannelsen indeholder ikke basal genoplivning til børn.
Varighed 150 minutter.
Cleaning products in plastic bottles

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger samt indre og ydre ætsninger.
Varighed 30 minutter.
bicycle accident

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet.
Varighed 90 minutter.
Scraped hand

Førstehjælp ved Småskader

Førstehjælp ved Småskader sætter deltageren i stand til at kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, f.eks. fremmedlegemer i hud og øjne, tandskader, næseblod, mindre sår og hudafskrabninger.
Varighed 90 minutter.
Man dizziness or heart attack

Førstehjælp ved Sygdomme

Førstehjælp ved Sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen samt vejrtrækningsbesvær.
Varighed 90 minutter.

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.
Varighed 60 minutter.