Livreddende førstehjælp øger chancen for at vende tilbage på jobbet efter hjertestop

Førstehjælpsråd: Genopfrisk dit førstehjælpskursus oftere
April 28, 2015
Karantæne til førstehjælpsinstruktør
June 4, 2015
 

Når vidner til et hjertestop træder til med livreddende førstehjælp, øger det ikke alene sandsynligheden for, at personen overlever. Chancen for at vende tilbage på arbejdsmarkedet er 40 pct. højere for overlevere, der modtager livreddende førstehjælp af vidner, sammenlignet med personer der ikke får hjælp, inden ambulancen når frem. Det viser et nyt, dansk forskningsprojekt støttet af TrygFonden og Hjerteforeningen, som netop er offentliggjort i det anerkendte amerikanske tidsskrift Circulation
.

Undersøgelsen, som anvender data fra Dansk Hjertestopregister i perioden 2001-2011, omfatter 4.354 danske hjertestoppatienter, der var i arbejde inden hjertestoppet. 796 blev genoplivet og var i live 30 dage efter hjertestoppet.

Mere end 75 pct. af de overlevende var i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Chancen for at vende tilbage i arbejde var dog ca. 40 pct. større for overlevere, som havde modtaget livreddende førstehjælp fra vidner, sammenlignet med personer som ikke fik denne hjælp fra vidner.

I spidsen for forskningsprojektet står Kristian Kragholm, ph.d.-studerende og klinisk assistent ved Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitet i Aalborg. I øjeblikket forsker han ved Duke Clinical Research Institute i Durham, North Carolina.

– Det er velkendt, at livreddende førstehjælp fra vidner til hjertestop får flere til at overleve. Men nu peger vores resultater på, at det også øger sandsynligheden markant for, at overlevere kan vende tilbage til arbejde og bevare den samme indtægt som før deres hjertestop, siger Kristian Kragholm.

Hvert år får 3.500 personer i Danmark hjertestop uden for hospital. Ifølge de seneste tal fra Dansk Hjertestopregister fra 2012 træder vidner til med livreddende førstehjælp i 64 pct. af tilfældene med hjertestop uden for hospital. Næsten 12 pct. af hjertestoppatienterne overlever.

– Ved hjertestop stopper hjertet med at pumpe ilt rundt til kroppens organer, hvilket medfører, at hjernen ikke får ilt, og det kan resultere i hjerneskade. Derfor er det vigtigt, at vidner træder til og giver hjertemassage og dermed overtager hjertets pumpefunktion, indtil den professionelle hjælp fra ambulancetjenesten når frem og overtager genoplivningen, fortæller Kristian Kragholm og fortsætter:

– Når vidner giver hjertemassage og kunstigt åndedræt, så er det med til at sikre ilt til hjernen. Det minimerer risikoen for varige skader i hjernen, som formentlig er den bagvedliggende mekanisme for, at overlevere kan genoptage deres hverdag og komme tilbage på arbejdet, siger Kristian Kragholm.

De positive resultater vækker glæde hos Hjerteforeningen.

– Det er rigtigt glædeligt, at der er en så markant effekt af den livreddende førstehjælp, som danskerne yder. Det er kun med til at understrege budskabet om, at man aldrig må tøve med at træde til. Det kan ikke alene betyde forskellen på liv eller død. Det kan også betyde en hel del for livskvaliteten for de personer, som overlever, siger Kim Høgh, adm. direktør i Hjerteforeningen.

Hos TrygFonden ser man forskningsresultaterne som endnu et argument for at sætte ambitionerne i vejret for at få flere danskere til at yde livreddende førstehjælp.

– Det er et fantastisk resultat, og det viser samtidig, at der er et yderligere potentiale at stræbe efter. Vi har en ambition om frem mod 2018 at hæve andelen af danskere, der træder til med livreddende førstehjælp fra de nuværende 64 pct. af tilfældene til 85 pct. Det vil betyde, at endnu flere danskere hvert år kan vende tilbage til deres job. Det kommer ikke alene den enkelte person og dennes familie til gavn, men hele samfundet, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Forskningsresultaterne er netop offentliggjort af American Heart Association i det anerkendte tidsskrift Circulation.

Læs hele artiklen her: http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/04/29/CIRCULATIONAHA.114.011366.abstract.html?ijkey=bEO0wRqb41YETfj&keytype=ref

Tiltag der skal få flere til at yde livreddende førstehjælp


I løbet af de seneste 10 år er der sket en lang række tiltag i Danmark for at øge antallet af danskere, der træder til med livreddende førstehjælp. Bl.a. er der indført obligatorisk førstehjælpskursus, når man tager kørekort og som pensum i folkeskolen, og på hjertestarter.dk kan alle registrere deres hjertestartere, så alle kan se, hvor de er. Ved opkald til 1-1-2 har man siden 2011 fået en sundhedsfaglig person i telefonen, som guider igennem livreddende førstehjælp og kan henvise til den nærmeste registrerede hjertestarter. Der er endvidere ophængt et stort antal hjertestartere i hele landet, og der er fokus på folkeoplysning om genoplivning.