Karantæne til førstehjælpsinstruktør

Livreddende førstehjælp øger chancen for at vende tilbage på jobbet efter hjertestop
May 5, 2015
Førstehjælpen bliver bedre med førstehjælpsundervisning
July 2, 2015
 

Dansk Førstehjælpsråd har på sit møde i maj, besluttet, at tildele tre års karantæne til en førstehjælpsinstruktør.

Karantænen tildeles på baggrund af en episode hvor instruktøren har udstedt kursusbeviser for færdselsrelateret førstehjælp, uden at have gennemført de obligatoriske 8 timers undervisning for kursisterne. Rådet lagde i sin afgørelse vægt på, at der var tale om et enkeltstående tilfælde og at kursusbeviserne var inddraget fra eleverne der nu skulle gennemgå et nyt kursus. På den baggrund besluttede Dansk Førstehjælpsråd, at man ikke ville skride til egentlig eksklusion og politianmeldelse.

Konsekvensen af karantænen er, at instruktøren frem til 2018 ikke længere må undervise på kurser i regi af Dansk Førstehjælpsråd, ligesom vedkommende ikke må udstede rådets førstehjælpsbeviser.

For at blive genoptaget på Dansk Førstehjælpsråds liste over registrerede instruktører når karantænen udløber, skal instruktøren følge de normale perioder for vedligeholdelsesuddannelse for førstehjælpsinstruktører og fremsende dokumentation for gennemført vedligeholdelsesuddannelse til sin organisation.

Det er desuden en forudsætning for at blive genoptaget på listen over registrerede førstehjælpsinstruktører, at instruktøren senest 12 måneder efter udløbet af karantæneperioden består en instruktøreksamen ved en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer.