Førstehjælpen bliver bedre med førstehjælpsundervisning

Karantæne til førstehjælpsinstruktør
June 4, 2015
Sideleje er stadig bedst til bevidstløse personer med normal vejrtrækning
September 3, 2015
 

Et nyt norsk studie viser, at personer der tidligere har gennemgået førstehjælpsundervisning, yder bedre førstehjælp end de der ikke har modtaget træning.

Studiet evaluerer den førstehjælp som blev givet ved tilskadekomst af forbipasserende som kommer til skadestedet før ambulancen, et felt hvor der kun eksisterer meget lidt forskning. – Vi så, at majoriteten af traumepatienter fik god førstehjælp, men der er mulighed for forbedringer, siger førsteforfatter Håkon Kvåle Bakke fra Helgelandssykehuset til nyhedsbrevet Dagens Medisin.

Studiet, der er publiceret i Acta Anaesthesiologica Scandinavia, omfatter 330 traumepatienter. De fleste af ulykkerne var trafikulykker med 40 %, mens faldulykker er det næststørste segment med 28 %.

Ambulancepersonalet registrerede, hvilken førstehjælp der var udført inden deres ankomst og oplysninger om hvem der havde ydet førstehjælp.

76 % af de som havde behov for at få skabt frie luftveje, havde fået ydet denne førstehjælp korrekt inden ambulancen kom, mens hele 81 % af de som havde behov for at få stoppet en blødning, havde fået udført denne hjælp korrekt.

Når det gælder nedkøling er tallene ikke lige så gode. 204 patienter var udsat for nedkøling, og kun hos 62 % af dem var der gjort tiltag for at undgå dette.

Håkan Bakke udtrykker forståelse for, at man let kan glemme at forebygge nedkøling når man er stresset, men påpeger, at forskning tyder på, at der er større dødelighed hos de som har blødninger og samtidig er nedkølet.

35 % af de forbipasserende som ydede førstehjælp, havde tidligere modtaget førstehjælpsundervisning. Den førstehjælp de ydede var mere korrekt og af bedre kvalitet. Det tyder på at førstehjælpsundervisning giver nogle fordele, selv om studiet ikke har undersøgt om overlevelsen var bedre.

Hele 30 % af de som gav førstehjælp er sundhedspersonale. Det er dog interessant, at vi ikke kan påvise nogen forskel i kvaliteten af den førstehjælp som ydes af sundhedspersonale og gives af ikke-sundhedspersonale siger Håkon Bakke til Dagens Medisin.

Studiet kan læses her: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aas.12561/epdf