Sideleje er stadig bedst til bevidstløse personer med normal vejrtrækning

Førstehjælpen bliver bedre med førstehjælpsundervisning
July 2, 2015
Engelsk oversættelse af kursusbevis og kompetencemål
October 28, 2015
 

I følge WHO er kompromiterede luftveje den største dødsårsag i den første time efter en ulykke.

En norsk meta-analyse, offentliggjort i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, dokumenterer nu vigtigheden af, at bevidstløse personer med normal vejrtrækning lejres i sideleje. Undersøgelsen forsøgte at svare på spørgsmålet ‘Er rygleje (supine position) forbundet med tab af åbne luftveje sammenlignet med sideleje?’. Ud af 1.306 identificerede artikler omhandlende emnet, blev først 39 og senere 16 udtaget til meta-analyse.

Forfatterne beskriver, hvordan ingen af studierne omhandler mortalitet eller mén som direkte følge af lejringsformen for hverken traumepatienter eller nogen anden patientgruppe, men hvordan de i studier der rapporterer om indirekte resultater, finder moderat evidens for tab af åbne luftveje rygleje kontra sideleje. Tab af åbne lufteveje blev målt med apnø-hypopnø indekset (AHI).

Gruppen bag undersøgelsen undrer sig over, hvorfor der er foretaget så få undersøgelser af emnet, men antager at det måske skyldes, at det gennem flere årtier har været god praksis at lejre bevidstløse i sideleje, – Nok som et dogme mere baseret på erfaring end videnskabelig undersøgelse, forklarer forfatterne.

Imidlertid dikterer flere traume-algoritmer for bl.a. præhospitalt personale nu, at traumepatienter skal lejres immobilliseret på ryggen uanset bevidsthedstilstand. – Vi betragter denne praksis som en uløst selvmodsigelse, skriver gruppen bag undersøgelsen.

Gruppen erkender dog, at andre overvejelser kan spille ind når det handler om lejring af traumepatienter. En af dem er, hvorvidt det at bevæge en tilskadekommen med skade på rygsøjlen fra rygleje til sideleje, vil forværre skaden. Gruppen er i gang med at belyse denne problematik i en separat undersøgelse. Men påpeger dog, at traumer kan medføre yderligere trusler mod luftvejene, som f.eks. blødninger fra skader i ansigtet og opkastninger.

Man konkluderer dog, at rygleje er forbundet med tab af åbne luftveje for personer med nedsat bevidsthedsniveau i forskellige situationer og, at sidelejring er forbundet med forbedret åbning af luftvejene i forhold til ryglejet. Så selv om der kan være andre bekymringer der har indflydelse på hvordan man lejrer traumepatienter, støtter meta-analysen den traditionelle anbefaling af at placere bevidstløse tilskadekomne i sideleje.

Hele rapporten kan læses på Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine’s hjemmeside: http://www.sjtrem.com/content/23/1/50