Engelsk oversættelse af kursusbevis og kompetencemål

Sideleje er stadig bedst til bevidstløse personer med normal vejrtrækning
September 3, 2015
Vedrørende “hoste-genoplivning”
November 26, 2015
 

Der foreligger nu en engelsk oversættelse af såvel elektronisk kursusbevis som kompetencemål. Oversættelsen findes i en PDF-fil som organisationer, instruktører eller kursister kan hente på dette link: http://foerstehjaelpsraad.dk/wp-content/uploads/2015/10/First-Aid-Certificate-Specimen.pdf

En engelsk forklaring om kursusbeviset og muligheden at validere dette er endvidere tilgængelig under punktet ‘Om Dansk Førstehjælpsråd’.