Effekten af tidlig nedkøling med vand ved forbrændinger

Politiindsats ved hjertestop redder liv i Stockholm
March 14, 2017
Kritik af instruktører, politianmeldelse og karantæne til instruktører
March 30, 2017
 

Det er almindeligt kendt, at hurtig nedkøling med vand ved forbrændinger har en smertedæmpende effekt. Imidlertid hersker der en del usikkerhed om hvilken temperatur vandet bør have og hvor længe man skal køle

.

Nationale retningslinjer fra UK, Australien og New Zealand anbefaler øjeblikkelig køling med køligt vand (15-20 grader) i 20 minutter mens ERC guidelines fra 2015 anbefaler køling i mindst 10 minutter (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26477426).

Internationalt hævdes det også, at køling ikke har nogen indflydelse på helingsprocessen, men tværtimod kan repræsentere en fare for at påføre patienten skade i form af generel nedkøling.

NKT-Traume (Norsk nationalt kompetencetjeneste for traumatologi) omtaler et studie baseret på brandskaderegistrene i Australien og New Zealand (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26808839). Her undersøgte man effekten af tidlig nedkøling af forbrændinger hos 2.320 voksne patienter i perioden 2009 – 2012. Man fandt at de fleste af patienterne (68%) havde fået kølet brandskaden før de blev indlagt på brandsårsafdelingerne, og at 97% var blevet kølet med vand inden for 3 timer efter skaden.

Patienterne (75% mænd) havde en median alder på 36 år, median forbrænding af kroppen på 6%, median længde af indlæggelse på intensivafdeling på 2 døgn og median længde på sygehusophold på 7 døgn.

Skademekanismerne skolding for 29% mens 57% havde flammeskader. Når det gjaldt varigheden af nedkøling var 25% blevet kølet med vand i 10-19 minutter, mens 37% var blevet kølet med vand i 20-39 minutter.

Forfatterne konkluderer, at nedkøling med vand reducerede behovet for indlæggelse på intensivafdeling med 48% og behovet for kirugi med 13%. De patienter som var blevet nedkølet havde også i gennemsnit mere end 2 dages kortere sygehusophold.

Studiet er derfor tilsyneladende god dokumentation for, at tidlig nedkøling med vand i 20 minutter har en gunstig effekt i forhold til behov for kirugi og intensivbehandling på forbrændinger som påvirker moderate dele af kropsoverfladen.

Man fandt ingen sammenhæng mellem nedkøling og dødelighed, og da børn ikke var inkluderet i undersøgelsen ved man ikke om den gunstige effekt af nedkøling er den samme hos børn.


Original artikel: http://traumatologi.no/2017/02/16/effekten-av-tidlig-nedkjoling-med-vann-ved-brannskader/