Landsdækkende undersøgelse af førstehjælpstræning og -tilfælde i Norge

Kritik af instruktører, politianmeldelse og karantæne til instruktører
March 30, 2017
Ny førstehjælpsuddannelse for mindre fartøjer og i søsport
April 20, 2017
 

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi i Norge (NKT-Traume) har deltaget i en undersøgelse for at finde ud af, hvad et tilfældigt udvalg af den norske befolkning har lært, føler at de kan og hvad de har haft brug for.


NKT-Traume skriver på deres hjemmeside: ”Vi brugte et professionelt analyseinstitut til at lave telefoninterview med 1.000 indbyggere over 18 år. De blev spurgt om deres førstehjælpsoplæring og –kundskaber, og om de havde været i situationer i det virkelige hvor der var brug for førstehjælp. Vi inddelte dem efter brancher for at se hvem som er mest udsat og dermed den vigtigste målgruppe for tilpasset oplæring”. Du kan læse hele artiklen her.

Det viste sig at 90% af de interviewede havde modtaget førstehjælpsundervisning og at 54% havde modtaget træning indenfor de sidste 5 år og at de fleste havde modtaget undervisningen på arbejdspladsen.43% af de adspurgte havde været i en situation der krævede førstehjælp, og af dem var det 89% som havde ydet førstehjælp. I de tilfælde hvor de adspurgte ikke havde ydet førstehjælp, var det fordi andre allerede var i gang.

Når man inddelte deltagerne efter brancher viste det sig, at der var stor forskel på hvem som havde modtaget undervisning og specielt hvem som havde været i situationer hvor der var behov for at yde førstehjælp. Figuren viser, at mange brancher har en høj grad af træning og undervisning og at brand og redning, søfolk, politi og sikkerhedsvagter, militæret og industri og off-shore-ansatte ofte er udsat for situationer hvor der er behov for førstehjælp.

 
 
 

Deltagerne blev præsenteret for to teoretiske situationer for at teste deres kundskaper. Den første situation var ”Du passerer en trafikulykke hvor en bil er kørt af vejen. Føreren sidder bevidstløs i førersædet. Hvad gør du?”. 28% svarede at de ville sikre skadesstedet, 82% ville tilkalde hjælp, 43% ville skabe frie luftveje, 36% ville undersøge vejrtrækningen og flere nævnte alternative muligheder. Det var muligt at give flere svar.

I situationen ”Du finder en mand som ligger bevidstløs. Han trækker ikke vejret normalt, men laver enkelte gisp. Hvad gør du?” svarede 64% at de ville tilkalde hjælp, 42% ville starte hjerte-lunge-redning, 29% ville skabe frie luftveje og 33% ville lægge personen i stabilt sideleje.

NKT-Traume konkluderer, at der er en god oplæring i den norske befolkning og en meget høj villighed til at hjælpe når behovet opstår. Ganske vist var svarende på de to situationer ikke helt opmuntrende, men det kan hænge sammen med at det kan være vanskeligt at sætte sig i situationen når man svarer på et telefoninterview.

Du kan læse mere om Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologis undersøgelse NKT-Traume

Kilde: Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi i Norge