Ny førstehjælpsuddannelse for mindre fartøjer og i søsport

Landsdækkende undersøgelse af førstehjælpstræning og -tilfælde i Norge
April 10, 2017
Selfies og killfies – en ny risiko for død og tilskadekomst
May 17, 2017
 

Dansk Førstehjælpsråd har netop afsluttet en proces med at udarbejde en førstehjælpsuddannelse for personer ombord på mindre fartøjer og i søsport. Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med Søfartsstyrelsen og vil indgå i fremtidige bekendtgørelser på området.

Uddannelsen, der er en såkaldt funktionsuddannelse, har en varighed på 8 timer og indeholder udover genoplivning både førstehjælpens hovedpunkter, forholdsregler ved varme- og kuldepåvirkninger, førstehjælp ved akutte livstruende sygdomme og til livstruende blødninger. Uddannelsen skal afvikles praksisnært og remedier der er relevante for kursisterne skal indgå.

Et uddrag af uddannelsesplanen kan ses her: Uddrag af uddannelsesplan. Førstehjælpsinstruktører kan rekvirere den fulde uddannelsesplan gennem deres organisationer.