Ny nordisk kongres for førstehjælpsinstruktører

Selfies og killfies – en ny risiko for død og tilskadekomst
May 17, 2017
FUN-netværksdag 2017
September 26, 2017
 

Der er både hjerte-lunge-redning, ulykker og pædagogik på programmet, når 1.000 førstehjælpsinstruktører fra Norden samles i København til næste år. Det sker, når kongressen Nordic First Aid afholdes på Tivoli Hotel & Congress Center i marts 2018.

”Vi har længe savnet en kongres for førstehjælpsinstruktører, og derfor tog vi selv et initiativ. Førstehjælpsinstruktørerne er dem, der uddanner befolkningen i, hvordan de skal reagere i tilfælde af ulykker og pludselig opstået sygdom – og det har derfor en enorm betydning, at de er godt klædt på både inden for det førstehjælpsfaglige, men bestemt også i forhold til formidling og pædagogik. Med Nordic First Aid får vi en unik mulighed for at øge instruktørernes kompetencer og samtidig udveksle erfaringer og metoder med kollegaer fra resten af Norden og Europa,” siger Thomas E. Pedersen, formand for Dansk Førstehjælpsråd.

Kongressen er etableret i samarbejde med Wonderful Copenhagen.

”Vi har fået god hjælp og opbakning fra Wonderful Copenhagen – lige fra den første telefonopringning, hvor vi præsenterede vores løse tanker. Wonderful Copenhagen var med til at give os troen på, at det var muligt, og uden deres hjælp ville kongressen være blevet skrinlagt på et meget tidligt tidspunkt. Nu er vi godt på vej og er sikre på, at vi skaber en succes – og målet er, at succesen bliver så stor, at denne kongres blot er den første i en lang række,” siger Thomas E. Pedersen.

Nordic First Aid er en vigtig og spændende ny kongres for førstehjælpsinstruktører. Både fordi der mangler en kongres inden for dette felt, og fordi den er skabt af danske og skandinaviske aktører med henblik på at invitere hele Norden hertil for at styrke kompetencer, samarbejde og formidling inden for førstehjælpsområdet.

Bettina Reventlow-Mourier, vicekongreschef i Wonderful Copenhagen
 

Kongressen glæder Wonderful Copenhagen, der årligt byder på 120 kongresser.

”Nordic First Aid er en vigtig og spændende ny kongres for førstehjælpsinstruktører. Både fordi der mangler en kongres inden for dette felt, og fordi den er skabt af danske og skandinaviske aktører med henblik på at invitere hele Norden hertil for at styrke kompetencer, samarbejde og formidling inden for førstehjælpsområdet. Vi fået mulighed for, i denne opstartsproces, at dele ud af vores viden om etablering af nye kongresser, samtidigt med at vi har høstet en række erfaringer, som vi kan trække på, når vi arbejder på at sikre flere internationale kongresser til hovedstadsområdet,” siger Bettina Reventlow-Mourier, vicekongreschef i Wonderful Copenhagen.

Kongressen afholdes i fællesskab mellem de skandinaviske lande og vil bibringe instruktørerne endnu flere kompetencer for at højne førstehjælpsberedskabet i civilbefolkningen i de nordiske lande.

”De nordiske lande har en meget ens tankegang og ens vilkår, hvilket gør det nemt at udveksle erfaringer. Samtidig er vi små samfund, så vi har brug for hinandens erfaringer og forskning i både førstehjælpsfaget og pædagogikken til bedst at undervise i emnet. Jeg tror, det er starten på noget stort, måske kan vi få et samarbejde om fælles nordisk forskning og fælles standarder,” siger Siw Lilly Osmundsen, formand for Norsk Førstehjelpsråd.

Kongressen vil samle eksperter fra ind- og udland, ikke bare på førstehjælpsområdet, men også i forhold til undervisning og formidling af førstehjælpsstoffet. ”Kongressen får to spor, et førstehjælpsfagligt spor og et undervisnings- og formidlingsmæssigt spor. Målet er ikke kun at instruktørerne får en større viden om førstehjælp, men i lige så høj grad at de får værktøjer og metoder med hjem som de kan bruge i undervisningen” fortæller Thomas Egesborg Pedersen.

Det er frivillige fra Dansk Førstehjælpsråd, der er drivkraften bag kongressen – godt bakket op af en styringsgruppe, der består af repræsentanter fra kollegaerne i Norsk Førstehjelpsråd og det svenske HLR-rådet.

Nordic First Aid regner med at kunne byde 1.000 instruktører velkomne i weekenden 10.-11. marts 2018 til en kongres med den nyeste viden indenfor førstehjælpsområdet, og hvordan den omsættes til praktiske kompetencer på førstehjælpskurserne.

Det er allerede nu muligt at følge kongressen gennem hjemmesiden nordicfirstaid.org og på facebook.com/Nordicfirstaid