Frivillige førstehjælpere kaldes nu ud i Region Sjælland og Syddanmark

Vigtig information til førstehjælpsinstruktører tilknyttet Beredskabsforbundets Uddannelsescenter!
May 25, 2018
Sommerferielukket i Dansk Førstehjælpsråd
July 3, 2018
 

Frivillige førstehjælpere tilkaldes til hjertestop.


SIden fredag den 25. juni har Region Sjælland og Region Syddanmark tilkaldt frivillige førstehjælpere ved mistanke om hjertestop, bevidstløshed hvor den sundhedsfaglige visitator er i tvivl om der er vejrtrækning, fremmedlegemer i luftvejene, anafylaktisk shock og hævelser i luftvejene.

Kravene for at deltage som frivlillig i projektet er førstehjælpskompetencer svarende til minimum Dansk Førstehjælpsråds funktionsuddannelse "Medborgerførstehjælp" eller kompetencer erhvervet på anden måde, f.eks. som brandmand, sygeplejerske ell. lign.

Læs mere på https://redderliv.dk