Opdatering af kortet på hjertestarter.dk

Sommerferielukket i Dansk Førstehjælpsråd
July 3, 2018
Dansk Råd for Genoplivning og Dansk Førstehjælpsråd indgår samarbejdsaftale
July 6, 2018
 
TrygFonden har opdateret kortet over hjertestartere på hjertestarter.dk og i hjertestarter-app'en med tre kategorier af hjertestartere:

1) Hjertestarteren er 24/7 tilgængelig uden nogen form for hindringer. Disse hjertestartere præsenteres med en grøn farve på kortet.

2) Hjertestarteren har åbne lukke tider f.eks. i en bank, hos Matas etc. Disse hjertestartere præsenteres med en gul farve på kortet.

3) Hjertestarteren er bag lås og slå dvs. er kun tilgængelig med kode o.l. Disse hjertestartere præsenteres med en rød farve på kortet.Ændringen skyldes et ønske fra de fem regionale AMK-vagtcentraler om at undgå aflåste hjertestartere, der udgør et forsinkende led og giver mulighed for fejl, når koderne skal opbevares og videregives til borgerne. Alle registrerede hjertestarterfaddere bliver opfordret til at lade deres hjertestarter registrere som 24/7 for at gøre det så let som muligt at få fat i en hjertestarter ved hjertestop uden for hospital.


Det opdaterede kort ses på https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere

* Opdateret den 18. september efter at ændringerne nu også kan ses på hjertestarterapp'en