Dansk Råd for Genoplivning og Dansk Førstehjælpsråd indgår samarbejdsaftale

Opdatering af kortet på hjertestarter.dk
July 3, 2018
Ændring af valider-funktion på kursusbevis-side
September 3, 2018
 
Fra venstre, Jens Flensted Lassen - formand for Dansk Råd for Genoplivning, Thomas Egesborg Pedersen - formand for Dansk Førstehjælpsråd og Bent Peter Andresen - næstformand for Dansk Førstehjælpsråd, underskriver samarbejdsaftalen.

Dansk Førstehjælpsråd og Dansk Råd for Genoplivning har pr. 5. juli 2018 indgået en samarbejdsaftale, der gør det muligt at udvikle og gennemføre en række fælles aktiviteter og i større omfang nyttiggøre de to råds kompetencer og ekspertise.
"Samarbejdet giver mulighed for at udnytte synergier imellem de to råd mellem i det vigtige arbejde for at forbedre behandling, livskvalitet og overlevelse for personer der rammes af pludselig sygdom eller tilskadekomst i Danmark" siger formand for Dansk Førstehjælpsråd Thomas Egesborg Pedersen.
Jens Flensted Lassen, der er formand for Dansk Råd for Genoplivning supplerer: "Det nye samarbejde er et vigtigt skridt, som blandt andet giver mulighed for at øge kendskabet til førstehjælp og genoplivning i Danmark, arbejde for ensartet sprogbrug på området og udvikle uddannelsesområdet". Begge formænd ser frem til et godt samarbejde


"Det nye samarbejde er et vigtigt skridt, som blandt andet giver mulighed for at øge kendskabet til førstehjælp og genoplivning i Danmark, arbejde for ensartet sprogbrug på området og udvikle uddannelsesområdet".

Jens Flensted Lassen, Formand Dansk Råd for Genoplivning
 
Dansk Råd for Genoplivning er en tværfaglig organisation, der pt. består af 24 medlemsorganisationer, herunder lægevidenskabelige selskaber, med interesse og specialviden inden for basal og avanceret hjertelungeredning. DRG har til formål at rådgive og samarbejde med organisationer og sundhedsfaglige myndigheder inden for såvel basal som avanceret hjertelungeredning og er en del af det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council – ERC)

Dansk Førstehjælpsråd er et råd, bestående af udbydere af førstehjælpsundervisning, der arbejder på tværs af konkurrencemæssige forhold for at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau for førstehjælpsuddannelserne i Danmark, så flest mulige træder til og yder den rigtige førstehjælp ved sygdom eller ulykker.