Samarbejdsaftale med Region Sjælland

Ændring af valider-funktion på kursusbevis-side
September 3, 2018
Nyt IT-program til brug på førstehjælpskurser
October 12, 2018
 

Dansk Førstehjælpsråd har på sit møde i september besluttet at indgå samarbejdsaftale med Region Sjælland, Præhospitalt Center. Samarbejdsaftalen betyder, at Region Sjælland, Præhospitalt Center kan gennemføre og afvikle rådets førstehjælpsuddannelser i eget regi.


Region Sjælland, Præhospitalt Center vil desuden fremover kunne udstede kursusbeviser i eget navn. Det er regionens plan, at man vil udbyde rådets uddannelser til de akuthjælpere som regionen allerede i dag har rundt om på steder hvor der kan være lang ventetid på en ambulance, men også regionens egne ansatte og regionsrådspolitkerne vil fremover modtage en af Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser.Samarbejdet glæder førstehjælpsrådets formand, Thomas Egesborg Pedersen: - Vi er glade for samarbejdet med Region Sjælland, Præhospitalt Center. Det betyder at endnu flere vil modtage en af rådets uddannelser. Det giver for både regionen og kursisterne en sikkerhed for at kvalitetskravene til et kursus er opfyldt - og for kursisterne at de modtager et kursusbevis som kan bruges i forbindelse med uddannelse, jobskifte med mere.Det forventes at Region Sjælland, Præhospitalt Center vil kunne byde de første kursister velkommen på en af Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser i løbet af efteråret.