Ny førstehjælpsuddannelse for erhvervschauffører

Region Midtjylland lancerer hjerteløberordning
October 16, 2018
Større risiko for hjerteanfald juleaften
December 14, 2018
 

Ny førstehjælpsuddannelse for erhvervschauffører


Dansk Førstehjælpsråd har i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en ny førstehjælpsuddannelse.

Uddannelsen, Førstehjælp for erhvervschauffører, skal fremover klæde førerer af varevogne under 3.500 kg på, rent førstehjælpsmæssigt, så de er rustet til at håndtere ulykker de kan møde i trafikken.

Uddannelsesplanen er sendt ud til førstehjælpsorganisationerne og kan erhverves igennem disse. Et uddrag af planen kan ses på http://førstehjælpsråd.dk/wp-content/uploads/2018/12/FU_Foerstehjaelp_for_erhvervschaufforer_dec_2018_1-4.pdf