Samarbejdsaftale med Region Syddanmark

Større risiko for hjerteanfald juleaften
December 14, 2018
Program til brug på kurserne
April 12, 2019
 

Dansk Førstehjælpsråd har netop indgået samarbejdsaftale med Region Syddanmark. Det betyder at Region Syddanmark fremover vil kunne gennemføre rådets førstehjælpsuddannelser i eget regi og udstede kursusbeviser med regionens navn og logo.

Regionen vil blandt andet uddanne regionens akuthjælpere efter førstehjælpsrådets uddannelser. - Region Syddanmark har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælpsråd, så akuthjælpere kan få kursusbeviser fra deres førstehjælpskurser, udtaler Præhospital chef Gitte Jørgensen og forsætter: Nogle akuthjælpere kan bruge kursusbeviset i forbindelse med erhvervelse af kørekort og arbejdet.


Dansk Førstehjælpsråds formand, Thomas Egesborg Pedersen, er glad for den nye aftale. - Det er positivt at endnu en region indgår en samarbejdsaftale med førstehjælpsrådet, udtaler han og henviser til at Region Sjælland, Præhospital Center, for et par måneder siden indgik en lignende aftale. - Dels betyder samarbejdet at akuthjælperne får et bevis de kan bruge i forskellige situationer hvor der er krav om førstehjælp, men det betyder også at regionen får adgang til at undervise efter rådets uddannelsesplaner. For Dansk Førstehjælpsråd betyder det at førstehjælperne nu tæller med i statistikken over hvor mange der uddannes i førstehjælp hver år. Det er en win-win-win situation, slutter han .


Allerede ved årsskiftet vil Region Syddanmarks førstehjælpsinstruktører kunne udstede førstehjælpsrådets kursusbeviser.