Dansk Førstehjælpsråd indgår aftale med Ditmer A/S

Nyt materiale fra Rådet for Sikker Trafik
July 8, 2019
Nyt afsnit af Førstehjælp Deluxe
October 25, 2019
 

Nyt bevissystem på vej.


Dansk Førstehjælpsråd har for nylig underskrevet en aftale med Ditmer A/S om udvikling og levering af et nyt bevissystem. Det er den foreløbige kulmination på et langt forløb, at kontrakten underskrives. Inden har der i samarbejde med et eksternt konsulentfirmaværet udarbejdet en kravsspecifikation, som har været sendt til en række interesserede aktører.
Efter tilbuddene er kommet ind er der holdt møde med tilbudsgiverne og en kreds af organisationer. Disse møder indsnævrede feltet til tre interesante tilbud - men i sidste ende var det Ditmer som gav det mest fordelagtige bud.
"Med valget af Ditmer A/S, som udvikler af vores nye bevissystem, får vi et professionelt firma som har erfaring med at løse lignende opgaver" siger rådets formand, Thomas Egesborg Pedersen, som glæder mig over det gode samarbejde organisationerne har haft i dette forløb.

Det nye bevissystem skal afløse det eksisterende som har vist sig at have en række mangler og uhensigtsmæssigheder. Blandt andet får det nye system mulighed for at flere kursister kan dele e-mailadresse, beviser kan udstedes på engelsk og der etableres muligheden for at en organisation kan have "underorganisationer", noget som bl.a. beredskaberne og FSFI har efterspurgt.

Det nye system ventes at kunne sættes i drift senest ved udgangen af 1. halvår 2020.