Ny liste over godkendte førstehjælpsbøger

Virksomhed skaber bryster til HLR-dukker – for at mindske kønsforskel i HLR
December 18, 2019
Lille stigning i antallet af førstehjælpskursister
January 15, 2020
 

Dansk Førstehjælpsråd har netop udgivet en liste over godkendte førstehjælpsbøger.


Førstehjælpsbøger som bruges på rådets førstehjælpsuddannelser skal være godkendt af rådet. I rådets uddannelsesplaner står der "Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens hoved- og delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger."

Tilbage i 2015 ændrede rådet praksis så man nu skulle godkende bøgerne. Dette skyldtes flere tilfælde hvor bøger, som ikke var i overensstemmelse med rådets retningslinjer, blev anvendt på kurser.

Desværre er det endnu ikke alle udgivere af førstehjælpsbøger der er opmærksomme på denne regel, og da flere i deres bøger angiver at de er godkendt af rådet - på trods af at de ikke er det, har det givet henvendelse til mange spørgsmål til rådet. Derfor har rådet nu oprettet en side på dets hjemmeside hvor de godkendte bøger fremgår.

Du finder siden her.