Påbud til førstehjælpsinstruktører vedr. Coronavirus (COVID-19)

Nyt kursusbevissystem – alt hvad du skal vide som instruktør!
February 25, 2020
Forsat ingen kurser pga. coronavirus (COVID-19)
March 16, 2020
 

Dansk Førstehjælpsråd har dags dato besluttet, at standse gennemførelsen af alle planlagte førstehjælpskurser.

Det forventes derfor, at der pr. 12. marts 2020 ikke gennemføres nogen førstehjælpskurser i regi af Dansk Førstehjælpsråd.
Påbuddet om, ikke at afvikle førstehjælpskurser, er gældende indtil videre. Rådet følger situationen meget nøje og vil på mandag den 16. marts revurdere situationen.

Dansk Førstehjælpsråd, 11. marts 2020


Rådets meddelelse kan læses her.


Instruktørhenvendelser vedrørende dette skal rettes til egen organisation