Forsat ingen kurser pga. coronavirus (COVID-19)

Påbud til førstehjælpsinstruktører vedr. Coronavirus (COVID-19)
March 11, 2020
Indblæsninger eller ej i en førstehjælpssituation
March 18, 2020
 

Dansk Førstehjælpsråd har i dag holdt videomøde om coronasitautionen.

Rådet besluttede at forsætte påbuddet om, at der ikke må afvikles kurser af hensyn til smitterisikoen.


Dansk Førstehjælpsråd, 16. marts 2020Instruktørhenvendelser vedrørende dette skal rettes til egen organisation