Information om opdateringskurser

Indblæsninger eller ej i en førstehjælpssituation
March 18, 2020
ERC guidelines udsat til 2021
March 30, 2020
 
Hvis dit førstehjælpsbevis udløber under COVID-19 epidemien, så bevar roen!
Udløbsdatoen på beviset er en anbefaling. Det betyder, at du godt kan deltage på en opdateringsuddannelse selv om dit bevis er udløbet.
Faktisk skal førstehjælpsinstruktøren ikke tjekke, om du har et gyldigt bevis. Hvis du lever op til de kompetencemål der er fastsat for opdateringsuddannelsen, så får du et bevis for at have gennemført opdateringsuddannelsen.

Hvis det derimod er din arbejdsgiver, uddannelsessted eller din fritidsaktivitet der stiller krav om et gyldigt førstehjælpsbevis, så tal med dem om situationen.
Er der krav fra en myndighed, om et gyldigt førstehjælpsbevis, så kontakt myndigheden for at få afklaring om hvordan du skal forholde dig.