ERC guidelines udsat til 2021

Information om opdateringskurser
March 18, 2020
Påbud lempes i Grønland
April 7, 2020
 
Det Europæiske Genoplivningsråds (ERC) bestyrelse har, fredag den 27. marts, taget den beslutning, at udsætte offentliggørelsen af ERC retningslinjerne indtil 2021.
Retningslinjerne skulle, efter planen, være udkommet i en ny version medio oktober 2020.

”Denne beslutning er hovedsageligt truffet, fordi de fleste af vores kolleger, der normalt deltager i udarbejdelsen af ERC retningslinjerne, er meget involveret i styringen af COVID-19 krisen. Mange er på frontlinjen med en vital rolle i klinisk pleje af deres patienter” siger professor Jerry Nolan, der er formand for Det Europæiske Genoplivningsråd, og fortsætter ”Dette er udfordrende tider for os alle, og vi er bevidste om, at mange af jer har bedt ERC om vejledning om genoplivningstræning og praksis under denne COVID-19-pandemi”.

Flere nationale genoplivningsråd har allerede produceret vejledning og i nogle tilfælde offentliggjort dette online. ILCOR, som er den internationale kommission for hjerte-lunge-redning, har netop afsluttet en hurtig gennemgang, så viden om risikoen for transmission af virusinfektion under hjerte-lunge-redning kan evalueres. ERC vil tage ILCOR-henstillingerne og kombinere disse med resultaterne af de nationale genoplivningsråds undersøgelser for at producere vejledning om HLR til hjertestop inden for og uden for hospitalet.

Dansk Førstehjælpsråd vil følge sagen