Dansk Førstehjælpsråd diskuterer en mulig lempelse af påbud

Påbud lempes i Grønland
April 7, 2020
Igen tilladt at holde kurser
April 20, 2020
 
Dansk Førstehjælpsråd mødes virtuelt mandag den 20. april og diskuterer en mulighed for lempelse af det hidtil gældende påbud om ikke at afholde førstehjælpskurser.

Det er endnu uklart om der kan afholdes kurser og hvilke kurser der kan afvikles.

Rådet vil informere her og på dets Facebookside når der er truffet en afgørelse..Dansk Førstehjælpsråd, 17. april 2020