Ændringer i afstandskrav – og lempelse for Færøerne

ERC udgiver COVID-19 guidelines
April 29, 2020
Dansk oversættelse og fortolkning af ERC COVID-19 guidelines
May 13, 2020
 
Som en konsekvens af regeringens ændringer i minimumsafstanden i mellem personer, ændrer Dansk Førstehjælpsråd også sin vejledning.

I vejledningen står der nu, at man minimum skal holde 1 meters afstand mod tidligere 2 meter. Der er dog stadig krav om 4 m2 gulvareal pr. kursusdeltager.

For Færøerne sker der en ophævelse af den midlertidige begrænsningen på antallet af kursister. Her vil man fremover kunne afholde kurser med op til 16 kursister.
Det sker som en konsekvens af, at der ikke længere smittede på Færøerne. De øvrige regler i retningslinjerne skal dog stadig overholdes, inklusive 4 m2 pr. kursist.

Såfremt der igen kommer smittede på Færøerne, vil de igen blive pålagt en midlertidig begrænsning på antallet af kursusdeltagere.

Link til de gældende retningslinjer her.Dansk Førstehjælpsråd, 11. maj 2020