Slut med midlertidig deltagerbegrænsning

Kursusbeviser slettes efter 3 år
June 2, 2020
Integration til kørekortbooking
July 21, 2020
 
Grundet den politiske aftale om genåbningen af Danmark, bortfalder den midlertidige begrænsning på 9 kursister fra dags dato.
Der henvises nu blot til Dansk Førstehjælpsråds generelle deltagerantal som er nævnt i uddannelsesplanerne

Der fastholdes dog stadig et krav om 4 m2 gulvplads pr. elev i kursuslokalerne. Dette skyldes at et førstehjælpskursus ikke er en siddende aktivitet.

Der skal stadig holdes høj hygiejne, det er dog angivet, at den øgede hygiejne ikke må påvirke gennemførelsen af kurset i væsentlig grad ved, for eksempel, at tage tid fra kompetencemålene eller de praktiske øvelser. I stedet bør instruktøren overveje, om kurset skal gennemføres med færre deltagere.
Det er dog op til instruktøren at vurdere om der skal være færre deltagere eller man på anden måde kan opretholde de øgede hygiejnekrav.

Punktet om at personer i særlige ikke måtte deltage på kurserne eller være instruktør er nu ændret. Vi anbefaler nu, at man konsulterer Sundhedsstyrelsens retningslinjer og selv vurderer om det er forsvarligt at deltage.

Læs de opdaterede retningslinjer her


Dansk Førstehjælpsråd, 08. juni 2020