Integration til kørekortbooking

Slut med midlertidig deltagerbegrænsning
June 8, 2020
Ingen ændringer på kurser
August 11, 2020
 
Den 6. juli kl. 18 trådte en længe ventet funktion i kraft, nemlig integrationen mellem Dansk Førstehjælpsråds kursusbevissystem og kommunernes borgerservices kørekortbookingsystem.

Det betyder, at når en kørekortelev bestiller en tid i kørekortbookingen, så vil systemet med det samme kunne se, om vedkommende har de nødvendige førstehjælpsuddannelser. Kommunernes borgerservices kan, på baggrund af hvad systemet fortæller, godkende eleven, men de vil også kunne godkende eleven hvis der f.eks. er søgt dispensation ved politiet - eller hvis eleven agter at erhverve et kursus inden teoriprøven.

Det er dog kun kursister der har erhvervet førstehjælpsbeviset efter den 28. februar 2020 - og hvor kursusbeviset er oprettet i det nye system - der har glæde af ændringen. Kursister der har bevis i det gamle system skal udskrive deres bevis som sædvanligt.

Integrationen er blevet til i et samarbejde med KombIT - der er kommunernes IT-selskab, Knowledgecube - der er udvikler af Køreprøvebookingsystemet, Ditmer - der er udvikler af Dansk Førstehjælpsråds kursusbevissystem, KonsenIT - der er Dansk Førstehjælpsråds uvildige IT-rådgiver og Dansk Førstehjælpsråd.

Dansk Førstehjælpsråd, 21 juli 2020