Ændringer i kørekortbekendtgørelsen

Anbefaling om mundbind på kurserne
August 25, 2020
Ingen ændringer i retningslinjer
September 21, 2020
 
Kørekortbekendtgørelsen er blevet ændret. Ændringerne betyder, at man nu skal være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis, når man går til køreprøve. For færdselsrelaterede førstehjælpskurser gælder det, at de ikke må være mere end et år - i modsætning til Dansk Førstehjælpsråds normale anbefaling om at man opdaterer sin førstehjælp efter maksimalt 24 måneder.

Tidligere var kravet at det ikke måtte være mere end ét år ved indlevering af ansøgning om kørekort - men da man kan vente ét år med at gå til køreprøve fra teoriprøven, er kravet altså nu blevet strammet. Ændringen er trådt i kraft.

Dansk Førstehjælpsråd har derfor også ændret sin fortolkning af meritregler. Du finder de opdaterede meritregler her.Dansk Førstehjælpråd, 15. september 2020