Slut med 112-app’en fra nytår

Ingen ændringer i retningslinjer
September 21, 2020
Reviderede uddannelsesplaner
October 5, 2020
 
112-appen udfases og lukker med virkning fra den 31. december 2020, det skriver Center for Beredskabskommunikation i en meddelese som er blevet udsendt til bl.a. Dansk Førstehjælpsråd.

Udfasningen skyldes, at 112-appen er blevet overhalet af den nye teknologi AML (Advanced Mobile Location). Ligesom 112-appen er AML en teknologi, der sender smartphonens placering til alarmcentralen, når en borger ringer 112, så operatøren kan se, hvor borgeren be-finder sig. AML er mere præcis end 112-appen og lettere at anvende, da AML automatisk aktiveres ved opkald til 112. Det er derfor ikke nødvendigt at downloade en app.

Det er ikke længere muligt at downloade 112-appen, og har man en smartphone, hvor AML er aktiveret, kan man slette 112-appen allerede i dag.
AML er installeret i både Android- (Google) og iOS-telefoner (Apple), og det vurderes, at disse to systemer bruges i 98% af mobiltelefonerne på det danske marked.

AML ligger som default i styresystemet på Android-telefoner med version 4.0 (lanceret i 2011) eller nyere. I telefoner med iOS-styresystemer (iPhones) skal tele-fonerne være opdateret til iOS 13.3 (lanceret i 2019) eller nyere. Det er kun iPho-nes 6S eller nyere, der kan installere 13.3-softwaren. Smartphones, der ikke har de førnævnte versioner, kan ikke gøre brug af AML.

Alarmcentralerne i hovedstadsområdet, Slagelse og Aarhus besvarer alle 112-opkald, og hvis man ringer 112 fra en telefon uden AML, vil alarmcentralen gå i dialog med borgeren for at finde frem til placering mv. – dette gælder i øvrigt for alle opkald til 112.Dansk Førstehjælpsråd, 25. september 2020