Nye retningslinjer pr. 26. oktober

Reviderede uddannelsesplaner
October 5, 2020
Situationen i Nordjylland
November 6, 2020
 
Dansk Førstehjælpsråd har netop revideret sine retningslinjer for afholdelse af førstehjælpskurser. Der henvises til Dansk Førstehjælpsråds generelle retningslinjer for antal kursister.
Instruktørerne skal være opmærksomme på, at gruppen ikke udgør en gruppe, hvor forsamlingsforbuddet overtrædes, f.eks. foreninger.

Det er med andre ord, tilladt at undervise mere end 10 personer på skoler, uddannelser, køreskoler, arbejdspladser med mere. Dansk Førstehjælpsråd forventer, at instruktørerne bruger deres sunde fornuft og udviser omtanke.

Desuden er det ikke længere en anbefaling, men et krav, at man benytter mundbind ved praktiske øvelser hvor en meters afstand ikke kan opretholdes.

Det er endvidere skrevet ind i retningslinjerne, at rådet anbefaler, at deltagere på et kursus har fået foretaget en COVID-19 test inden deltagelse på kurset. Deltagere der afventer svar på en COVID-19-test, ikke må deltage på kurserne.

Dansk Førstehjælpsråd vil gerne understrege, at det er den komplette førstehjælp der skal indøves. Således skal der foretages indblæsninger på en dukke i forbindelse med indøvning af hjerte-lunge-redning. Hvis instruktøren overholder hygiejnereglerne er dette fuldt forsvarligt.

De fulde retningslinjer kan læses ved at klikke på dette link.

Spørgsmål vedrørende retningslinjerne skal rettes til organisationerne.


Dansk Førstehjælpsråd, 26. oktober 2020