Retningslinjer for Nordjylland

Situationen i Nordjylland
November 6, 2020
Ophævelse af særlige retningslinjer for Nordjylland
November 20, 2020
 

Dansk Førstehjælpsråd har i dag besluttet at standse kurser i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.
Det forventes derfor, at der så hurtigt som muligt, ikke gennemføres nogen førstehjælpskurser i de nævnte kommuner i regi af Dansk Førstehjælpsråd.

Samtidig opfordrer rådet alle instruktører ikke bare i de berørte kommuner, men i hele Nordjylland, til at følge med i myndighedernes instruktioner, herunder ikke at have deltagere fra de omhandlede kommuner på sine kurser.

Påbuddet om, ikke at afvikle førstehjælpskurser i de nævnte kommuner, er gældende indtil videre. Rådet følger situationen meget nøje og vil løbende revurdere situationen.

For det øvrige Danmark er Rådets retningslinjer dateret den 26. oktober fortsat gældende, dog med den ændring at anbefalingen om ”at deltagere lader sig teste for COVID-19 test inden de møder på kurset. Testen skal være så ny som mulig.”

ændres til:

”Dansk Førstehjælpsråd opfordrer til, at deltagere lader sig teste for COVID-19 inden de møder på kurset. Testen skal være så ny som mulig.”


Læs retningslinjerne her.


Dansk Førstehjælpsråd, 7. november 2020