Ophævelse af særlige retningslinjer for Nordjylland

Retningslinjer for Nordjylland
November 7, 2020
Revision af DFR’s retningslinjer for kurser
December 4, 2020
 
Dansk Førstehjælpsråd har dags dato besluttet, at det fra mandag d. 23. november igen er tilladt at gennemføre kurser i de syv nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Samtidig vil det for instruktører, der grundet restriktionerne ikke har kunnet deltage på planlagte vedligeholdskurser eller reeksamination være muligt at søge dispensation. Dog skal det understreges, at det kun er gældende hvis anden mulighed ikke er til stede grundet lukning eller fuldt bookede kurser ved andre organisationer resten af 2020.

Rådets retningslinjer dateret den 26. oktober er fortsat gældende. Det forventes at der i løbet af næste uge vil komme opdaterede retningslinjer.


Dansk Førstehjælpsråd, 20. november 2020

Ophævelse