Ingen ændringer for retningslinjer for kurser

Retningslinjer for kurser fra den 21 . december
December 17, 2020
Materiale fra Sikker Trafik på engelsk
January 7, 2021
 
Regeringens forlængelse af restriktionerne berører også Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpskurser. Derfor er retningslinjerne for kurser fra den 21. december stadig gældende.

Vi har naturligvis en stor interesse i, så hurtigt som muligt, at få afviklet førstehjælpskurser, derfor følger vi situationen tæt. Vi vil derfor, så snart det bliver muligt at afvikle førstehjælpskurser, melde dette ud.

Du kan læse retningslinjerne her.

Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til egen organisation.


Dansk Førstehjælpsråd, 03. januar 2021