Restriktioner foreløbig til og med 7. februar

Materiale fra Sikker Trafik på engelsk
January 7, 2021
Hvad er samfundskritiske funktioner?
January 26, 2021
 
På regeringens pressemøde den 13 januar blev det meldt ud, at de nuværende restriktioner fortsætter – i hvert fald til og med den 7. februar.

Da førstehjælpskurser er omfattet af restriktionerne, så gør det sig forsat gældende, at der ikke må afvikles kurser i regi af DFR.

Undtaget er kurser for operativt personel i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Desuden er kurser der afvikles som certifikatkurser i forbindelse med uddannelser inden for transportsektoren, i henhold til Undervisningsministeriets udmeldinger om samfundskritiske funktioner, undtaget.

Det er således stadig retningslinjer fra 21. december 2020 der er gældende.

Selvstændige og freelance-instruktører opfordres til at orientere sig på Virksomhedsguiden om muligheden for at søge kompensation.

Dansk Førstehjælpsråd, 14. januar 2021