Restriktionerne forlænges endnu en gang

Hvad er samfundskritiske funktioner?
January 26, 2021
Restriktionerne lempes for Bornholm
February 25, 2021
 
På regeringens pressemøde den 28. januar meddelte statsministeren, at de nuværende restriktioner endnu en gang forlænges. Foreløbig frem til 28. februar.

Da førstehjælpskurser forsat er omfattet af restriktionerne, så gør det sig stadig gældende, at der ikke må afvikles kurser i regi af DFR.

Kurser der afvikles i henhold til Undervisningsministeriets udmeldinger om samfundskritiske funktioner er undtaget.
På samme måde er kurser der afvikles for operativt personel i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen - efter aftale med Forsvarets Sanitetskommando eller Beredskabsstyrelsen, også undtaget.

Det er således stadig retningslinjer fra 21. december 2020 der er gældende.

For instruktører der underviser i Grønland eller på Færøerne, gælder at de skal overholde de stedlige myndigheders anbefalinger i forhold til om undervisning må gennemføres.


Dansk Førstehjælpsråd, 29. januar 2021