Undervisning på grundskoler og erhvervsuddannelser tilladt fra 15. marts 2021

Restriktionerne lempes for Bornholm
February 25, 2021
Førstehjælpsundervisning åbner igen den 6. april 2021
March 23, 2021
 
Fra den 15. marts vil det igen være tilladt, at afvikle førstehjælpskurser på erhvervsuddannelser og i grundskoler. Der kan dog være forskel fra kommune til kommune hvorfor instruktøren opfordres til, at orientere sig hvilke krav der gælder i deres område. Dette kan ske gennem de lokale medier eller på Coronasmitte.dk

Dansk Førstehjælpsråds generelle krav skal dog overholdes. Det betyder, at det er et krav at kursisten skal kunne forevise dokumentation for negativ test eller gennemført vaccinationsforløb for kursister, enten ved forevisning af SMS fra privat leverandør (ved antigentest) eller ved brug af app-løsning eller udskrift for PCR-test.
Dokumentation for negativ test må maksimalt være 72 timer gammelt ved kursets start.

Der skal benyttes mundbind under hele undervisningen (dog ikke når kursisten indøver kunstrigt åndedræt/indblæsninger)

Dansk Førstehjælpsråds øvrige retningslinjer skal i øvrigt overholdes. Rådets sekretariat har den 12. marts opdateret rådets retningslinjer.

Du kan læse de opdaterede retningslinjer her.
Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til egen organisation.


Dansk Førstehjælpsråd, 12. marts 2021