Opdaterede retningslinjer for genåbning klar

Førstehjælpsundervisning åbner igen den 6. april 2021
March 23, 2021
Nye uddannelsesplaner og rettelser til eksisterende
April 14, 2021
 

*** Opdateret den 26. marts med spørgsmål og svar om værnemidler og cornapas ***

Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer for kurser efter den 6. april 2021 er nu klar.

Du kan læse retningslinjerne her.
Som noget nyt, er det nu førstehjælpsinstruktørens ansvar, at sikre, at deltagerne er i besiddelse af et gyldigt coronapas.

Instruktørerne skal være opmærksomme på, at det stadig ikke er hele samfundet der er lukket op. Det betyder, at f.eks. kurser for foreninger der ikke er idrætsforeninger, ikke må gennemføres. Ligeledes, så må kurser for idrætsforeninger kun gennemføres udendørs.

Instruktørerne kan eventuelt orientere sig i "Rammeaftale for genåbning af Danmark".


Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til egen organisation.


Dansk Førstehjælpsråd, 24 marts 2021


Spørgsmål og svar om værnemidler og cornapas


Må man bruge visir i stedet for mundbind?
Ja. Visir er bredt accepteret som en erstatning for mundbind.

Hvad nu hvis en kursist hævder, at vedkommende er fritaget for brug af mundbind?
Hvis en kursist er fritaget, så skal vedkommende have lov til at deltage på kurset. Instruktøren kan ikke kræve at se dokumentation for fritagelsen.

Skal instruktøren have mundbind på under kurset?
Når instruktøren "tavleunderviser" og kan opretholde en afstand på minimum 2 meter til kursisterne, så er det ikke nødvendigt for instruktøren at have mundbind på.

Hvordan forholder jeg mig som instruktør, hvis en deltager ikke kan eller vil vise sit coronapas?
Det er desværre et myndighedskrav, så du er nødt til at afvise deltageren. Dette gælder også hvis der er tale om en virksomhed der har hyret dig til at undervise.

Hvad nu hvis, en deltager har fået et testsvar fra en privat udbyder - men det ikke vises i cornapasset?
Så kan det desværre ikke accepteres. Kun coronapas accepteres.

Opdateres efterhånden som nye spørgsmål dukker op