Nye uddannelsesplaner og rettelser til eksisterende

Opdaterede retningslinjer for genåbning klar
March 24, 2021
Opdaterede retningslinjer 26. april 2021
April 26, 2021
 
Dansk Førstehjælpsråd har netop udgivet to nye uddannelsesplaner: 'Opdatering af førstehjælp for flex-, trafik- og taxichauffører' og 'Særtillæg 8 - Førstehjælp til bevægelseshæmmede og ældre i flextrafik'.

Som navet antyder, så hører de to uddannelsesplaner sammen. Uddannelserne er udarbejdet i samarbejde med regionernes trafikselskaber og skal bruges når chaufførerne skal have opdateret deres førstehjælp. Hidtil har man benyttet sig af uddannelsesplanerne for den færdselsrelaterede førstehjælp, men man syntes, at der manglede noget.
Det der manglede, får man nu i den nye funktionsuddannelse. Både regionernes trafikselskaber og Dansk Førstehjælpsråd glæder sig til de første uddannelser kan afvikles.

Ligeledes er der sendt redaktionelle rettelser ud til en række uddannelsesplaner. Rådet besluttede på sit forrige møde, at sekretariatet én gang i kvartalet skulle udsende redaktionelle rettelser til uddannelsesplanerne. Det kan f.eks. være stavefejl, ord der er blevet udeladt eller ændrede myndighedskrav.
Der udgives nu en rettelsesliste som, sammen med revisionsafsnittet i de enkelte planer, giver et overblik over hvilke rettelser der er foretaget hvornår.

Planerne og rettelseslisten kan erhverves ved egen organisation. Rettelseslisten kan ligeledes ses her..


Dansk Førstehjælpsråd, 14. april 2021