Opdaterede retningslinjer 26. april 2021

Nye uddannelsesplaner og rettelser til eksisterende
April 14, 2021
Opdaterede retningslinjer 14. juni 2021
June 10, 2021
 
Dansk Førstehjælpsråds arbejdsgruppe har på et møde den 26. april drøftet dets retningslinjer.

Arbejdsgruppen blev enige om følgende ændringer:

Kursister skal nu placeres så der er mindst en meter imellem under teori, oplæg til praktiske øvelser, demonstration, evaluering og lignende. Arealkravet på minimum 4 m2 pr. person fastholdes dog, men kun for grupper der ikke kender hinanden på forhånd.

Desuden blev det besluttet, at kursister kan undlade at bruge mundbind når de sidder ned.

Endvidere, så gav arbejdsgruppen sekretariatet kompetence til, på egen hånd at revidere afstandskrav når disse ændres fra Sundhedsstyrelsen.

De gældende retningslinjer findes her.Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til egen organisation.


Dansk Førstehjælpsråd, 26 april 2021