Opdaterede retningslinjer 14. juni 2021

Opdaterede retningslinjer 26. april 2021
April 26, 2021
Førstehjælp øger overlevelsen for hjertestop i forbindelse med sport
June 23, 2021
 
Dansk Førstehjælpsråds arbejdsgruppe har på et møde den 10. juni haft møde om folketingets reviderede retningslinjer.

Arbejdsgruppen blev enige om følgende ændringer for førstehjælpskurserne:

Kravet om mundbind falder helt væk.

Coronapas skal ikke forvises hvis kurset afholdes for elever eller medarbejdere på en uddannelsesinstitution, en skole eller en arbejdsplads - eller hvis kurset afholdes i en forening eller i en aftenskole (folkeoplysning).

I alle andre sammenhænge, skal der forsat vises coronapas.

De gældende retningslinjer findes her.Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til egen organisation.


Dansk Førstehjælpsråd, 10. juni 2021